Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Konklawe

Habemus Papam !
Ojciec Święty Franciszek

13 marca 2013 roku o godz. 19.06 nad Kaplicą Sykstyńską pojawił się biały dym, zwiastujący Kościołowi i światu wybór nowego papieża. 115 zgromadzonych na konklawe kardynałów elektorów wybrało nowego Ojca Świętego w piątym głosowaniu. Jest to 266. papież w historii Kościoła katolickiego.

Fot. PAP

(…) W ciągu minionych ośmiu lat przeżywaliśmy z wiarą piękne chwile promiennego światła na drodze Kościoła, a także czas, kiedy na niebie gromadziły się chmury. Staraliśmy się służyć Chrystusowi i Jego Kościołowi z głęboką i całkowitą miłością, która jest istotą naszej posługi. Dawaliśmy nadzieję, tę jaką obdarzał nas Chrystus, jedyną, która może oświecać drogę. Razem możemy dziękować Panu, który sprawił, że wzrastaliśmy w jedności, razem możemy modlić się do Niego, aby pomógł nam, byśmy wzrastali w tej głębokiej jedności, tak aby Kolegium Kardynalskie było jak orkiestra, gdzie różnorodność, będąca wyrazem Kościoła powszechnego, przyczyniała się zawsze do większej i zgodnej harmonii. (…) Kościół żyje, rośnie i budzi się w duszach, które – jak Dziewica Maryja – przyjmują Słowo Boże i poczynają przez moc Ducha Świętego. Ofiarowują Bogu swoje ciało i właśnie w swoim ubóstwie i pokorze stają się zdolni do rodzenia Chrystusa w dzisiejszym świecie. Za pośrednictwem Kościoła tajemnica Wcielenia jest obecna na zawsze. Chrystus nadal kroczy poprzez wszystkie czasy i miejsca. (…) Pozostańmy zjednoczeni, drodzy bracia, w tej tajemnicy, w modlitwie, a zwłaszcza codziennej Eucharystii i w ten sposób służymy Kościołowi i całej ludzkości To jest nasza radość, której nikt nam nie może odebrać. (…) Zanim się z wami pożegnam osobiście, pragnę wam powiedzieć, że nadal będę blisko was w modlitwie, zwłaszcza w najbliższych dniach, abyście byli w pełni posłuszni działaniu Ducha Świętego, wybierając nowego papieża. Niech Pan wam ukaże, tego, którego On pragnie. Pośród was, w gronie Kolegium Kardynalskiego jest nowy papież, któremu dzisiaj przyrzekam swoją bezwarunkową cześć i posłuszeństwo.

Okres sede vacante

3 marca br. pielgrzymi jak zwykle gromadzili się na placu św. Piotra w Watykanie. To pierwsza niedziela bez spotkania z Ojcem Świętym na Anioł Pański, od ogłoszenia decyzji Benedykta XVI o ustąpieniu i od rozpoczęcia okresu sede vacante. „Niewidoczny dla świata” Benedykt XVI, Papież emeryt, przebywa w Castel Gandolfo. W czasie prawie ośmiu lat swego pontyfikatu 455 razy spotykał się on z wiernymi na południowej modlitwie maryjnej. Zarówno na placu św. Piotra, jak i w letniej rezydencji w Castel Gandolfo, gromadziła ona zawsze tysiące ludzi z całego świata. Tym razem choć o godzinie 12.00 okno papieskiej biblioteki w Pałacu Apostolskim pozostało zamknięte, na placu św. Piotra nie zabrakło jednak pielgrzymów. Duża grupa członków włoskiego neokatechumenatu modliła się, śpiewając i tańcząc. Wielu przybyłych na plac włączyło się w ichradosne spotkanie. W okolicy obelisku zabrała się też na modlitwie grupa włoskiej młodzieży. Sporo pielgrzymów ustawiło się również w kolejce do Poczty Watykańskiej, by kupić wyjątkowe znaczki i stemple z okresu sede vacante. Aż do końca tego czasu wierni będą musieli poczekać na wspólną modlitwę Anioł Pański, którą poprowadzi już owo wybrany Papież.