Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Parafia wspólnotą wiary

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

W dzisiejszym, tak bardzo zróżnicowanym świecie, dostarczającym nieraz wątpliwej wartości recept na szczęśliwe życie, trudno jest iść samemu i nie zagubić się, nie zniechęcić. Potrzebne jest poczucie przynależności do wspólnoty, w której możemy dzielić się naszymi radościami i smutkami, obawami i nadziejami. Pierwszą taką i trudną do zastąpienia wspólnotą jest rodzina. Stąd rodzi się troska o nią. Tylko zdrowe rodziny tworzą zdrowe społeczeństwo i zdrowy naród. Potrzebne jest nam także poczucie przynależności do większej wspólnoty. Jest nią, a raczej powinna być, parafia – jako wspólnota wiary, modlitwy, życia sakramentalnego, wrażliwości na potrzeby bliźnich i dzieł miłosierdzia. Jak trafnie zauważono na ostatnim Synodzie Biskupów, poświęconym nowej ewangelizacji, nasze parafie przypominają „drzemiącego olbrzyma”, dysponującego wielkim potencjałem do zdynamizowania życia wiary. Trzeba więc tego olbrzyma obudzić. Nie jest to zadanie na jeden sezon i nie na siły jednego człowieka. Jest to wyzwanie stojące w pierwszym rzędzie przed duszpasterzami, ale także wszystkimi należącymi do wspólnoty parafialnej, w której jest przecież tyle talentów, tyle charyzmatów, tylu ludzi dobrej woli.

Fragment słowa pasterskiego na Wielki Post 2013 roku