Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (16)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Chrystus… ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi… uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej” – pisze św. Paweł Apostoł (Flp 2,7–8). Ten fragment Listu do Filipian czytamy w Niedzielę Palmową, kiedy słuchamy w czasie Mszy świętej opisu Męki Pana Jezusa. W Niedzielę Palmową wspominamy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, a jednocześnie rozważamy uniżenie Zbawiciela „aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej”. Przez cały rok, nie tylko w Wielkim Poście, rozważamy Mękę i Śmierć Pana Jezusa, ale szczególnie Wielki Tydzień, Triduum Sacrum pomagają nam wejść w tajemnicę Kalwarii i otworzyć się na Zmartwychwstanie Pańskie. Są osoby, są rodziny, które przeżywają Wielki Tydzień i Wielkanoc w pośpiechu, skupieni na sprzątaniu, zakupach, przygotowaniach do przyjęcia gości. Dla niektórych najważniejsze jest przygotowanie koszyczka z pokarmem, który trzeba poświęcić w Wielką Sobotę. Kolejne dni Wielkiego Tygodnia są wielką szansą pogłębienia wiary i umocnienia więzi z Bogiem i z członkami rodziny. Udział w liturgii, indywidualne przeżywanie kolejnych etapów Męki Pana Jezusa, wspólnotowe kroczenie na Kalwarię i przychodzenie do pustego Grobu wzajemnie się dopełniają. W Wielki Czwartek powinniśmy – indywidualnie i w rodzinie – przeżyć wielkie duchowe bogactwo drogi Pana Jezusa na Golgotę: przyjęcie woli Ojca Niebieskiego, modlitwa, która jest walką i cierpieniem, obojętność przyjaciół, zdrada; wielkie są dary Ostatniej Wieczerzy – Najświętszy Sakrament, Kapłaństwo, umywanie nóg; pojmanie Pana Jezusa, samotność ciemnicy. Wielki Piątek – sąd nad Panem Jezusem, Droga Krzyżowa, konanie Pana Jezusa, siedem ostatnich słów, przebicie boku – krew i woda. Adoracja Krzyża: „Oto drzewo Krzyża”, indywidualne ucałowanie Krzyża. Przez wiele lat uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej w Koloseum. Wielka Sobota – liturgia światła – paschał i liturgia wody – odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. Wielkanoc – „Pan zmartwychwstał”, pusty grób – „Alleluja”. „Apostołowie… bez jakiejkolwiek obawy głosili wszystkim radość zmartwychwstania, którego byli wiernymi świadkami” (Porta fidei, 13).
Propozycja postanowienia
Jak przeżywam każdy piątek, jak przeżywam w kolejnych latach Wielki Tydzień, jak będzie w tym roku?