Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (19)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Jezus Zmartwychwstały trzykrotnie pytał Piotra o miłość (J 21,15–17). To pytanie stawia nie tylko każdemu z następców św. Piotra, nie tylko powołanym do kapłaństwa i życia konsekrowanego, ale każdemu swojemu uczniowi. Małżonkowie w czasie ślubu przyrzekają sobie „miłość, wierność i uczciwość małżeńską”. Miłość w szczególny sposób wyraża się tym, że „nie opuszczę cię aż do śmierci”. Pan Jezus trzykrotnie pytał Piotra o miłość, jakby chciał, by Piotr jeszcze raz nawrócił się z potrójnego zaparcia się. Po każdym wyznaniu Piotra Pan Jezus zlecił mu zadanie: „Paś baranki moje, paś owce moje”. Przyrzeczenie miłości w czasie zawierania Sakramentu Małżeństwa jest obietnicą, ale i wyznaniem miłości do oblubieńca i oblubienicy. Jest przede wszystkim wyznaniem miłości wobec Pana Jezusa, jest ślubowaniem i prośbą, by mocą Swego Ducha Jezus umacniał, oczyszczał oraz odnawiał wzajemną miłość małżonków. Po wyznaniu, że kocha Jezusa, Piotr usłyszał słowa, które zadecydowały o tym, że opuścił łodzie, ojca i poszedł za Jezusem: „Pójdź za Mną” (J 21,19). Pójście za Jezusem, a więc zawierzenie Mu, naśladowanie Go, oddanie swego życia dla realizacji Jego planów i budowania Jego Królestwa, dotyczy każdego Jego ucznia. Małżonkowie, rodzice, rodziny również są wezwane, aby iść za Zbawicielem. Przyjęcie Chrystusowego wezwania i trwanie przy Chrystusie jest ciągle odnawianą odpowiedzią na pytanie: „Czy Mnie miłujesz?”. U fundamentów pełnienia powołania i realizacji odpowiedzialności za życie i zbawienie rodziny, jest wewnętrzne przylgnięcie do Chrystusa przez wiarę i miłość. „Trzeba bardziej słuchać Boga, niż ludzi” – odpowiedzieli Apostołowie Żydom, gdy ci ich uwięzili. Wielu chrześcijan, wielu małżonków, rodziców, chętniej słucha ludzi niż Boga. Tak się dzieje, bo nie odnawiają swej odpowiedzi Bogu i współmałżonkowi: „Ty wiesz, że Cię kocham”. „Kościół obejmujący w łonie swoim grzeszników jest święty i zarazem ciągle potrzebuje oczyszczenia” (Benedykt XVI, Porta fidei,6).
Propozycja postanowienia
Przeczytam (przeczytamy) scenę z Ewangelii św. Jana (J 21,1–19).