Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Przed Bogiem każdy jest człowiekiem szans

Ks. Abp Józef Michalik Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Metropolita Przemyski

Święta ujawniają tradycję i zwyczaje, zbliżają ludzi, ale najważniejsze, aby podchodzić do nich z wiarą i wejść w tajemnicę śmierci, męki i zmartwychwstania Jezusa. Bez tego wymiaru odrzemy, pozbawimy tę wielką prawdę zbawczą tego, co najważniejsze. Przeżywanie świąt Wielkiej Nocy jest ściśle połączone z przeżywaniem Misterium Paschalnego, a Chrystus umiera ze względu na każdego człowieka i każdy ma swoje miejsce w ranach Chrystusowych i w Jego zmartwychwstaniu. Życzę wszystkim wierzącym, byśmy mogli przeżywać te święta ku pogłębieniu wiary, żeby uradował nas fakt zwycięstwa Chrystusa nad złem, nad grzechem, że w nas samych to zwycięstwo może się dzięki Jego pomocy dokonywać i dokonuje,ilekroć w sumieniu własnym stwierdzamy, że warto być lepszym, życzliwszym, że warto być wierniejszym Panu Bogu. Osobom szukającym prawdy o zbawieniu, wiary i kontaktu z Bogiem życzę, żebyśmy potrafili sobie wzajemnie pomagać na tej drodze odnalezienia Chrystusa. (…) Życzę wszystkim, żeby ta nadzieja przez Święta Zmartwychwstania Pańskiego mogła okrzepnąć w sercach, tych młodych i tych starszych, bo każdy przed Bogiem jest człowiekiem szans, jest człowiekiem nadziei, każdy z nas ma jakiś plan, jakieś miejsce, które nam Bóg wyznaczył.