Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Świadectwo wiary ojca i matki

Ks. Abp Wiktor Skworc Metropolita Katowicki

Rodzina jest pierwszym miejscem świadczenia o Chrystusie. Jesteśmy przekonani, że żyjemy w środowisku chrześcijańskim i świadectwo nie jest aż tak potrzebne. Nic bardziej błędnego, gdyż przemiana nauki Jezusa w konkretny czyn, czyli świadectwo, jest i będzie zawsze potrzebna. Świadectwo wiary ojca i matki jest w religijnym wychowaniu młodego pokolenia niezastąpione, gdyż uczeń Jezusa poznaje swoją tożsamość najpierw w rodzinie, która jest pierwszą przestrzenią i pierwszym czasem dawania i otrzymywania daru świadectwa chrześcijańskiego. Dlatego proszę was drodzy rodzice, byście byli świadkami wiary dla waszych dzieci. (…) Rodzina, która jest otwarta na Boga, która służy bliźnim w radości, która wykonuje swoje zadania z wielkoduszną wiernością i która jest świadoma swego codziennego uczestnictwa w tajemnicy chwalebnego Krzyża Chrystusowego, staje się pierwszą i najlepszą szkołą podejmowania wszystkich życiowych powołań, w tym powołania do życia poświęconego wyłącznej służbie Ewangelii. Posługa ewangelizacyjna i katechetyczna rodziców powinna towarzyszyć ich dzieciom w dzieciństwie, jak również w okresie ich dojrzewania i młodości, kiedy – jak to się często zdarza – kontestują lub wręcz odrzucają wiarę chrześcijańską, otrzymaną w pierwszych latach życia. (…) Chrześcijańscy rodzice powinni odważnie i z pogodą ducha przyjmować trudności, na jakie nieraz napotyka ich posługiwanie ewangelizacyjne wobec własnych dzieci.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. do uczestników dorocznego wielkanocnego
Dnia Wspólnoty Rodzin Domowego Kościoła „EMAUS”, Rydułtowy, 14 IV 2013 r.