Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Bądźmy pasterzami współczesnego świata

Ks. Bp Piotr Greger Biskup Pomocniczy Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Przypowieść o Dobrym Pasterzu wyraźnie wskazuje na konieczność współpracy pomiędzy wszystkimi ludźmi żyjącymi w Chrystusowej Owczarni. Czy w swoich rodzinach nie pełnią zadań pasterskich ojcowie i matki? Czy pasterzami dla powierzonych im dzieci i młodzieży nie są katecheci, a także – w nieco szerszym znaczeniu – wychowawcy i nauczyciele? Czyż pasterzami dla swoich odbiorców nie są dziennikarze i wszyscy pracownicy środków społecznego przekazu, a także twórcy dóbr kultury? (…) Każda wspólnota religijna ma wielu wrogów. Jedni atakują od zewnątrz, inni pojawiają się jak wilki w owczej skórze i niszczą wspólnotę od wewnątrz. Wobec tych zagrożeń, działanie duszpasterza ma szansę powodzenia, jeśli zna potęgę tych przeciwników oraz metody, jakimi się oni posługują. Bezpieczeństwo wiernych jest tym większe, im więcej życiowej mądrości i odwagi w sercu ich pasterza. (…) Współczesny człowiek często odrzuca rolę owcy oraz ideę stada, ale nie dostrzega, że stale w nim funkcjonuje. Ulegamy wszelkiego rodzaju manipulacjom i ukrytej perswazji. Wielu kreuje wzory dobrobytu i zachowania, ideały i cele postępu, a my idziemy za nimi z obawą, że nie dotrzymamy kroku. Okazujemy uległość wobec nacisków reklamy i poddajemy się opinii publicznej, gdy tymczasem Jezus Chrystus, jako Dobry Pasterz proponuje nam, byśmy w jedności z Nim doświadczyli prawdziwego wyzwolenia.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, 21 IV 2013 r.