Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Dom w Ewangelii (48)

Zamknięte drzwi

Ks. Edward Staniek

W przypowieści o pannach mądrych i głupich Jezus mówi o zamkniętych drzwiach. Gdy one szły kupić [oliwę] nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu przyszły i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie otwórz nam!”. Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny” (Mt 25,10–13). Zamknięte drzwi dzielą chrześcijan na tych, którzy wchodzą do komnaty z Oblubieńcem i tych, którzy tam wejść nie mogą. Na Chrzcie otrzymali wszyscy lampy. Wiedzieli, że są one potrzebne do wejścia z Oblubieńcem do Jego komnaty. Byli odpowiedzialni za oliwę. Jest ona biblijnym symbolem mądrości i miłosierdzia. Dla mających te dwie wartości, drzwi nieba są otwarte. Dorosłym ludziom sam Chrzest nie wystarcza; jeśli nie ma mądrości i miłosierdzia – o wejściu do nieba nie ma mowy.Mądrości nie da się kupić, nawet jeśli ktoś dysponuje wielkimi pieniędzmi. Tej wartości nie ma na rynkach świata, nastawionych tylko na biznes. Podobnie nie ma miłosierdzia dla tych, którzy wyżej cenią pieniądze w swej kieszeni, niż potrzebującego człowieka. Panny głupie zmądrzały za późno. Miały pieniądze i postanowiły je przeznaczyć na miłosierdzie, ale spóźniły się i nie spotkały oblubieńca. Tak Jezus sygnalizuje potrzebę wykorzystania czasu, który jest ograniczony. Spóźniona mądrość nie ratuje już człowieka. Piekło jest wypełnione tymi, którzy zmądrzeli za późno. Podobnie jest z miłosierdziem. Trzeba wykorzystywać sytuacje i jak długo żyjemy na ziemi okazywać miłosierdzie. Odkrywanie wartości miłosierdzia w wieczności, już nic nie pomoże. Miłosierdzie ma swój czas i biada tym wszystkim, którzy go nie wykorzystają. Rozmowa głupich panien z oblubieńcem, przez zamknięte drzwi, jest przerażająca. Oblubieniec to Jezus. One opóźnione proszą: „Panie, Panie otwórz nam!”. Ale czas miłosierdzia się skończył. Jezus odpowiada bardzo twardo: „Zaprawdę, powiadam wam, ja nie znam was”. On wszystko o nich wie, on w tych słowach wyznaje, że ich nie kocha, bo same zrezygnowały z Jego miłości.Wiele się dziś mówi o miłosierdziu, a rzadko przypomina o tym, że ono jest objawiane przez Boga tylko w czasie. Jak długo żyjemy na ziemi, tak długo mamy możliwość korzystania z niego. Wieczność jest pełna miłosierdzia dla miłosiernych, i lodowata, czyli bez miłosierdzia, dla niemiłosiernych. Jest to prawda objawiona. Bóg udostępnia swe miłosierdzie tylko w czasie, bo w czasie jest możliwość zmiany decyzji. W wieczności jest to już niemożliwe. Miłosierdzie Jego jest dostępne tak długo, jak długo na ziemi żyje ludzkość. Po sądzie ostatecznym będzie świat sprawiedliwości. Dla miłosiernych sprawiedliwe miłosierdzie, a dla tych, którym brakło miłosierdzia, sprawiedliwy brak miłosierdzia. Przy tych zamkniętych drzwiach trzeba się zatrzymać, aby odkryć wartość mądrości i miłosierdzia. Trzeba te dwa skarby umieścić w swoim sercu, a to wymaga idealnego wykorzystania czasu, jaki mamy na ziemi. Śmierć jest godziną zamknięcia drzwi domu Ojca Niebieskiego. Oby ich zamknięcie zastało nas już w domu, a nie u jego progu.