Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (22)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę” (J 14,23). Miłość – to nie są słowa, choćby najpiękniejsze. Nie jest to chwilowe wzruszenie, ale wierność, ofiarność i oddanie. Pan Jezus podkreśla, że miłość względem Niego wyraża się w zachowaniu Jego nauki. Małżonkowie swoją miłość wyrażają w przyjęciu i przestrzeganiu Ewangelii, szczególnie w życiu małżeńskim i rodzinnym; są nią wierność i troska o trwałość, o świętość sakramentalnego małżeństwa, otwarcie na życie dzieci, troska o ich wychowanie. Zachowując naukę Jezusową umacniamy miłość do Niego. Pan Jezus ostrzega: „Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich” (J 14,24). „Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać” (J 14,23). Jesteśmy podobni do Boga, stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Bóg w Trójcy Świętej mieszka w nas od Chrztu świętego. To zamieszkiwanie Boga w nas nazywamy łaską uświęcającą. Członkowie rodziny powinni nie tylko się starać żyć w stanie łaski, uświęcając rodzinę, ale – słowem, przykładem, poświęceniem, ofiarą – winni troszczyć się o życie w łasce swego małżonka, dzieci, starszego pokolenia. W rodzinie jedni drugich zachęcają do spowiedzi, modlitwy, Komunii świętej, ostrzegają przed grzechem, upominają, podtrzymują na duchu i troszczą się, by nie prowadzili siebie do grzechu kłamstwa, oszustwa, nietrzeźwości, nieczystości, złości, pychy i poniżenia. Pan Jezus obiecuje uczniom Ducha Świętego: „A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (J 14,26). Trzeba przypominać przysięgę małżeńską i łaskę Sakramentu Małżeństwa, urodziny i Chrzest – szczególnie w rocznicę ślubu czy Chrztu. Przypomnienie jest też otwarciem się na moc Bożej łaski. „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka” (J 14,27). W wielu sercach i w wielu rodzinach nie ma pokoju, lecz wiele trwogi, lęku. Pan Jezus niesie pokój. „Musimy na nowo odkryć smak karmienia się słowem Bożym” (Porta fidei, 3).
Propozycja postanowienia
Rozważę słowa Pana Jezusa: „przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać”; „Do niego: do serca, do rodziny, do domu…”.