Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Dz 15,1–2.22–29; Ap 21,10–14.22–23; J 14,23–29

Duch Święty nauczy was wszystkiego

Fot. ks. Z. Pytel

Jezus powiedział do swoich uczniów:
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.
Rozważanie
W Wieczerniku, wobec zbliżających się trudnych godzin męki i śmierci, Jezus mówi o pokoju, którym pragnie napełnić serca swoich uczniów. Przekazując dar pokoju wzywa, by uczniowie nie ulegali trwodze. Nie mogą oni przewidzieć, co wydarzy się już za chwilę. Być może nawet zupełnie zapomnieli o tym, co otrzymali. Ale Jan, uważny uczeń, zachował w pamięci słowa Mistrza. I on jeden wytrwał, miał odwagę stanąć pod krzyżem. Bo pokój płynący z wiary jest w stanie pokonać naturalny lęk, który towarzyszy człowiekowi w trudnych chwilach, pozwala sięgnąć po to, co po ludzku jest nieosiągalne.