Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Tydzień liturgiczny

SZÓSTY TYDZIEŃ WIELKANOCNY 6–11 V 2013

Poniedziałek

1 Kor 15,1–8; J 14,6–14
ŚWIĘTO ŚW. APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA
Słowo Boże: Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem. Apostoł Paweł, nauczając o Zmartwychwstałym, szuka odpowiednich argumentów, by przekonać słuchaczy o wszystkim, co dotyczy życia Jezusa, w szczególności zmartwychwstania. Dla Żydów zasadniczym argumentem jest zgodność głoszonych treści z zapowiedziami proroków. Z tej też racji Apostoł powtarza – i to nie raz: męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa były zapowiedziane. I spełniły się dokładnie. Nie przez przypadek, ale z woli Boga.
Modlitwa dnia: Boże, Ty co roku pozwalasz nam przeżywać radość ze święta Apostołów Filipa i Jakuba, za ich wstawiennictwem daj nam udział w męce i zmartwychwstaniu Twojego Syna, abyśmy mogli oglądać Twoją chwałę.
Wtorek
Dz 16,22–34; J 16,5–11
Słowo Boże: Tej samej godziny w nocy wziął (strażnik) ich z sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem… Zastawił stół i razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu. Nawrócony strażnik więzienny przyjmuje chrzest. Wszystko dzieje się tak szybko, jakby człowiek ten chciał powiedzieć, że nie chce tracić już ani jednej sekundy swego życia, a tak byłoby, gdyby nie przyjął chrztu, gdyby nie poszedł za Jezusem. W tej samej chwili wyprawia ucztę, która pozwala mu wyrazić radość z odnalezienia drogi zbawienia. Nie pozwólmy, by kolejne chwile naszego życia były marnowane. Wszak w nadziei już jesteśmy zbawieni.
Modlitwa dnia: Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym, zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych, z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania.
Środa
Dz 20,17–18a.28–32.36; Rz 8,31b–39; J 10,11–16
UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA BM
Słowo Boże: Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, nabytym własną Jego krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne. Bóg powołuje osoby, które podejmują posługę czuwania, które bardziej niż inni niosą odpowiedzialność za wiarę
pozostałych. W tym celu Duch Święty ustanowił biskupów. To słudzy jedności, wyczuleni na potrzeby i bolączki wspólnoty, służący przede wszystkim charyzmatem nieskażonej wiary. Skuteczność ich posługi rodzi się z wielkiej modlitwy wspólnoty. Także moja modlitwa jest tu niezbędna.
Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, święty Stanisław, biskup, nieustraszenie broniąc Twojej chwały, padł pod ciosami prześladowców, spraw, abyśmy dzięki jego wstawiennictwu aż do śmierci trwali w nienaruszonej wierze.
Czwartek
Dz 18,1–8; J 16,16–20
Słowo Boże: Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu i udowadniał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem. A kiedy się sprzeciwili i bluźnili, otrząsnąwszy swe szaty, powiedział do nich: „Krew wasza na waszą głowę, jam nie winien. Od tej chwili pójdę do pogan”. Bóg w wieloraki sposób zabiega o zbawienie człowieka, które zawsze jest niezasłużonym darem, obficie udzielanym przez Stwórcę. Równocześnie pokazuje, że i my jesteśmy odpowiedzialni za to, co będzie z nami w wieczności. Jeśli zamykamy serce na łaskę nam udzieloną, Ten, który jest wszechmocny, uznaje nawet najtrudniejszą decyzję naszej woli. Pozostaje jeszcze pytanie: czy możemy oskarżać Boga za własne decyzje?
Modlitwa dnia: Boże, Ty dajesz swojemu ludowi udział w łaskach odkupienia, spraw, abyśmy się zawsze radowali ze zmartwychwstania Chrystusa.
Piątek
Dz 18,9–18; J 16,20–23a
Słowo Boże: Pan przemówił do niego w widzeniu: „Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić”. Sam Pan przynagla Pawła, by odważnie głosił Ewangelię. Wyrywa Apostoła z pokusy zniechęcenia i rozgoryczenia. Wyraźnie daje znać o swej woli: trzeba przemawiać, nie wolno milczeć. Gdy pojawiają się w nas dobre myśli, by zrobić coś dla dobra całej wspólnoty – parafii – czy możemy te pragnienia pozostawić bez odpowiedzi? Czy potrafimy wyzbyć się wielorakich lęków ograniczających naszą zdolność działania?
Modlitwa dnia: Prosimy Cię, Boże, niech głoszenie Ewangelii przyniesie światu zbawienie, zdobyte przez ofiarę Wcielonego Słowa, a Twoje przybrane dzieci niech osiągną nowe życie, zapowiedziane przez Chrystusa, który dał świadectwo prawdzie.
Sobota
Dz 18,23–28; J 16,23b–28
Słowo Boże: Pewien Żyd, imieniem Apollos (…) nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrzest Janowy. Gdy go Pryscylla i Akwila usłyszeli, zabrali go z sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. Apollos z wielką gorliwością nauczał o Jezusie. Nie zdawał sobie sprawy, że jego wiedza jest fragmentaryczna, a jednak skutecznie głosił Dobrą Nowinę, oddając swe siły Panu. Z pokorą przyjmuje pouczenie innych uczniów. Idąc drogą wiary, sam wciąż wzrasta i zarazem potrafi prowadzić innych. Bo tak naprawdę wiedza jest czymś wtórnym, przekazuje się bowiem wiarę: zaraźliwy zapał, rodzący się z radości odkrytej drogi.
Modlitwa dnia: Prosimy Cię, Boże, pobudzaj zawsze nasze serca do pełnienia dobrych uczynków, abyśmy dążąc do tego, co doskonałe, nieustannie przeżywali paschalne misterium.