Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

System, który zrywał więzi

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Jestem w pełni świadomy, że ten zaszczyt, jaki mnie
dzisiaj spotyka, zawdzięczam w pierwszym rzędzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. (…) Przyszły Papież ponad trzydzieści lat swego dojrzałego życia konfrontował się z totalitarnym systemem komunistycznym jako pasterz – jako ksiądz i biskup. Uważał, że ideologia marksistowska jest szkodliwa, ponieważ zawierała w sobie błąd antropologiczny. Budowała wizję świata i człowieka pozbawionego fundamentu, źródeł i korzeni. Pozbawionego nadziei. Ideologia komunistyczna dzieliła antagonistycznie społeczeństwo na obce sobie klasy. Tak zwana dyktatura proletariatu w rzeczywistości oznaczała dyktaturę wymierzoną przeciw człowiekowi, również człowiekowi ubogiemu. Hasło proletariusze wszystkich krajów, łączcie się – było zwykłym sloganem, bo przecież – jak sami doświadczyliśmy w Polsce i w Albanii – reżym komunistyczny nie budował wspólnoty ludzkiej. System zrywał więzi międzyludzkie, antagonizował, niszczył, izolował. Dlatego Jan Paweł II nigdy nie godził się z tym, że przyszłość świata może zależeć od marksizmu, bo wiedział z własnego doświadczenia, że tego rodzaju lekarstwo jest jeszcze gorsze od choroby dzikiego kapitalizmu.

Fragment lectio magistralis – wykładu wygłoszonego z okazji
przyznania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Tirańskiego
w Albanii, 25 IV 2013 r.