Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Groźniejsi od Heroda

Ks. Bp Piotr Greger Biskup Pomocniczy Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Nie trzeba zbytnio wnikać w karty historii, by zobaczyć, do czego jest zdolny człowiek, który występuje przeciwko Bogu. Czy współczesny świat postępuje inaczej? Wiele tak zwanych ruchów wolnościowych czy liberalnych systemów odrzuca Boże nauczanie, zasady moralne, a czasem występuje przeciwko prawu naturalnemu. Wszystkie tego typu zachowania są wymierzone przeciwko człowiekowi, chociaż promotorzy tych działań próbują to ukryć pod pięknymi, ładnie brzmiącymi, ale mało precyzyjnymi hasłami humanizmu. Wrogowie Boga są dzisiaj bardziej skuteczni niż Herod w czasach narodzin Jezusa. Problem aborcji, eutanazji, związków homoseksualnych, propozycja budowania rodziny pomiędzy ludźmi tej samej płci, podejmowane działania w zakresie genetyki i wiele innych nowoczesnych „wynalazków” zdają się tę tezę potwierdzać. Wobec tych zachowań, które dla nas mają charakter wyzwania, czy znajdzie się stosowna liczba współczesnych Józefów, którzy ochronią Jezusa i Jego Ewangelię? (…) Realizacja idei Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” nie byłaby możliwa bez wrażliwości serca tych wszystkich, którzy swoją modlitwą, a zwłaszcza darem materialnym wspomagają dzieło. Taka postawa winna rodzić w naszych sercach poczucie wdzięczności, ale jest zarazem solidną lekcją kształtowania wrażliwości naszego serca. Oby tej wrażliwości i otwartego serca nie zabrakło w nas.

Fragment homilii wygłoszonej do 80 obecnych i byłych stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” na opłatku w domu rekolekcyjnym sióstr serafitek w Bielsku-Białej Hałcnowie, 28 XII 2012 r.