Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Kościół jest dla wszystkich

Ks . Kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Nurt negacji Boga wpisany jest w ludzkie dzieje. Obecny jest również w naszym dzisiejszym świecie. Ten nurt przybiera różne formy. Pamiętamy czasy, gdy twórcy komunistycznej ideologii próbowali usunąć Boga z życia osobistego i społecznego całych narodów, obiecując zbudować raj na ziemi. Wiemy, że ta próba skończyła się katastrofą, zostawiając po sobie ruiny duchowe i materialne. Dzisiaj negacja Boga przybiera formę obojętności, iluzji urządzenia sobie sensownego życia tak, jakby Bóg nie istniał, jak gdyby Syn Boży nie przyszedł na ziemię i nie miał nic do ofiarowania człowiekowi. To przecież zasadnicze nieporozumienie. (…) Wielkim świadkiem narodzonego z Maryi Panny, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, stał się założony przez Niego Kościół jako wspólnota Jego uczniów. Od dwóch tysięcy lat Kościół gromadzi uczniów Jezusa, dzieli się z nimi słowem Bożym, sprawuje dla nich życiodajne sakramenty, towarzyszy człowiekowi na jego ziemskich drogach, od kołyski po grób. (…) Kościół jest dla wszystkich. Chrystus zbawia nas w Kościele. I nie ma Chrystusa bez Kościoła.

Fragment homilii wygłoszonej w Boże Narodzenie w Katedrze Wawelskiej, Kraków 25 XII 2012 r.