Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Iz 42,1–4.6–7; Dz 10,34–38; Łk 3,15–16.21–22

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.
Rozważanie
Bywa uprzejme: „Ładnie wyglądasz”. Później zdarza się nasycone uczuciem: „Podobasz mi się”. Po czasie pojawia się także pełne tęsknoty: „Myślę o tobie”. Tak narasta więź między ludźmi budującymi miłość. Jedynie Bóg u początku naszego istnienia, zanim zdolni jesteśmy cokolwiek odpowiedzieć, mówi bez wahania: „W tobie mam upodobanie” – znaczy po prostu kocham. Chrzest jest wielkim, pełnym mocy słowem Boga, który mówi „kocham”, choć wcale nie jest początkiem tej fascynującej miłości, bo ta w sercu naszego Pana obecna jest odwiecznie.

rs