Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

Wszystkim życzę szczęśliwego Nowego Roku

Katecheza Ojca Świętego Benedykta XVI, wygłoszona
przed modlitwą Anioł Pański na Placu św. Piotra w Watykanie,
1 stycznia 2013 roku.

Fot. ks. R. Walczak

Drodzy bracia i siostry!
Wszystkim życzę szczęśliwego Nowego Roku! W tym pierwszym dniu 2013 roku chciałbym, aby do każdego mężczyzny i kobiety na świecie dotarło błogosławieństwo Boże. Czynię to, używając starożytnej formuły zawartej w Piśmie Świętym: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem” (Lb 6,24–26). Jak światło i ciepło słońca są błogosławieństwem dla ziemi, tak światło Boga jest nim dla ludzkości, kiedy rozpromienia On nad nią swoje oblicze. A stało się to wraz z narodzinami Jezusa Chrystusa! Bóg rozpromienił nad nami swe oblicze: na początku w sposób bardzo pokorny, ukryty – w Betlejem jedynie Maryja, Józef i kilku pasterzy byli świadkami tego objawienia. Stopniowo jednak, tak jak słońce, które od świtu dochodzi do południa, światło Chrystusa wzrastało i wszędzie się rozpowszechniło. Już w krótkim czasie swojego życia ziemskiego Jezus z Nazaretu sprawił, że zajaśniało oblicze Boga nad Ziemią Świętą. Następnie przez Kościół, ożywiany Jego Duchem, rozszerzył na wszystkie narody Ewangelię pokoju. „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania” (Łk 2,14). Jest to śpiew Aniołów na Boże Narodzenie, jest to też pieśń chrześcijan pod każdym niebem; pieśń, która z serc i warg przechodzi w konkretne uczynki, w czyny miłości, które budują dialog, zrozumienie i pojednanie. Z tego względu osiem dni po Bożym Narodzeniu, gdy Kościół, podobnie jak Dziewica Matka Maryja, ukazuje światu nowo narodzonego Jezusa – Księcia Pokoju, obchodzimy Światowy Dzień Pokoju. Tak, to Dziecko, będące Słowem Bożym, które stało się ciałem, przyszło, aby przynieść ludziom pokój, którego świat dać nie może (por. J 14,27). Jego misją jest zburzenie „rozdzielającego muru wrogości” (por. Ef 2,14). A kiedy na brzegu Jeziora Galilejskiego, głosi On swoje „błogosławieństwa”, jest wśród nich także to: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5, 9). Kim są ci „pokój czyniący”? Są to ci wszyscy, którzy dzień po dniu starają się zło zwyciężać dobrem, siłą prawdy, orężem modlitwy i przebaczenia, uczciwą, dobrze wykonaną pracą, badaniami naukowymi w służbie życia, dziełami miłosierdzia wobec ciała i ducha. Wielu jest tych, którzy czynią pokój, ale nie robią wokół siebie hałasu. Niczym zaczyn w cieście sprawiają, że ludzkość wzrasta zgodnie z Bożym planem. W tej pierwszej modlitwie „Anioł Pański” w nowym roku prośmy Najświętszą Maryję, Matkę Bożą, aby nas błogosławiła, tak jak matka błogosławi swoje dzieci, które muszą wyruszyć w podróż. Nowy rok jest jak podróż: ze światłem i łaską Bożą, oby był drogą pokoju dla każdego człowieka i każdej rodziny, dla każdego kraju i dla całego świata.