Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Bez chrześcijaństwa Polska przestanie istnieć

KS. ABP HENRYK HOSER ORDYNARIUSZ WARSZAWSKO-PRASKI

Jeżeli dziś nie będzie troski o najbiedniejszych, bezrobotnych, tych którzy nie mają za co żyć,
tych którzy nie mają przyszłości w tym kraju, bo jej nie widzą, którzy rodzą i wychowują swoje dzieci w tak trudnych warunkach, to i teraz na naszą Ojczyznę mogą spaść nieszczęścia zapewne zupełnie innej natury, ale o tym samym wymiarze co w XVII wieku potop szwedzki. Niestety, wydaje się, że tego nasi rządzący nie chcą dostrzegać w swoim samozadowoleniu. (…) W ostatnich latach 2 mln młodych, dobrze wykształconych, aktywnych ludzi wyjechało z Polski, bo nie widzieli dla siebie tu przyszłości. Tymczasem, jest to nasz największy kapitał, który bezpowrotnie tracimy i którego brak będziemy boleśnie odczuwać. Antidotum na tę sytuację jest wyjście z bierności i budowa społecznej solidarności. Bez woli poddanych, jak za króla Jana Kazimierza, nie będzie lepszej Polski, nie będzie lepszego kraju. To nasza bierność wyrażająca się w usuwaniu się z życia społecznego, niemieszaniu w życie polityczne powoduje, że jest tak jak jest; że ci, którzy rządzą nie zawsze na to zasługują. (…) Bez chrześcijaństwa Polska przestanie istnieć. Stanie się społeczeństwem nijakim, bezpodmiotowym, społeczeństwem manipulowanym i wykorzystywanym przez innych. (…) Szukajmy ratunku u Najświętszej Maryi Panny, która jest w stanie obronić nie tylko przed wrogiem zewnętrznym, ale także przed grzechem, który jest największym zniewoleniem człowieka.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w uroczystość NMP Królowej Polski w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana, 3 V 2013 r.