Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Chrześcijaństwo jest religią nadziei

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Księga Apokalipsy nie tylko ukazuje wielkość Maryi. Uczestniczy Ona w rozstrzygającej walce o człowieka: w walce dobra ze złem, miłości z nienawiścią, w walce Jej Syna z mrocznymi siłami grzechu i szatana, którego symbolem jest Smok ognisty zmiatający gwiazdy z nieba i rzucający je na ziemię. Apokalipsa nie pozostawia nas w niepewności co do ostatecznego wyniku tej walki. Z nieba rozlega się donośny głos: „Teraz nastąpi zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca” (Ap 12,10). Chrześcijaństwo nie jest religią przegranych spraw, smutku i przygnębienia. Chrześcijaństwo jest religią nadziei. Konfrontuje nas z trudną rzeczywistością świata, ale nie pozostawia wątpliwości co do tego, że zwycięstwo należy do Jezusa Chrystusa i do wszystkich, którzy powierzą Mu swój los. On jest Panem ludzkich losów. Wszystko w Nim ma swój początek i sens. Do Niego wszystko zmierza. Przekonuje nas o tym dzisiaj św. Paweł: „W Nim – w Jezusie Chrystusie, mówi Apostoł – wszystko zostało stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze (Kol 1,16)”.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w uroczystość
NMP Królowej Polski, katedra na Wawelu, 3 V 2013 r.