Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Blisko nas

Ks. Abp Józef Michalik Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Metropolita Przemyski

Ojciec Święty tworzy atmosferę „bezpośredniości”, uśmiechu i spokoju. Zainteresowanie Ojca Świętego było wyraźne. Szereg przedstawianych przez nas problemów i programów naszej pracy bardzo zainteresowało Ojca Świętego. Reagował on bardzo żywo. Zainteresowało go np. najbliższe zebranie plenarne Rady Biskupów Europejskich, którego temat brzmi: „Bóg i państwo”, dotyczy więc religii wobec świeckiego, zlaicyzowanego państwa. To temat współcześnie bardzo żywy. Uderzyła mnie bezpośrednia i głęboka wiedza Ojca Świętego na temat ekumenizmu, różnic między pewnymi tendencjami i oczekiwaniami. Ojciec Święty był pełen nadziei. (…) Nie była to tylko audiencja, ale również wspólna modlitwa. Poprosiłem o błogosławieństwo dla Polski, którego Ojciec Święty nam udzielił. Sam zaproponował, aby nasze spotkanie rozpocząć modlitwą. Widać, że jest to papież, dla którego Polska jest bardzo bliska. Zna on dość dobrze Europę wbrew powierzchownym podejrzeniom, że rzeczywiście będzie to papież „z końca świata”. Okazuje się jednak, że ten „koniec świata” nie jest tak daleko, ale jest blisko nas.

Fragment wypowiedzi po audiencji u Ojca Świętego Franciszka,
10 V 2013 r.