Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (25)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy… Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi” (J 16,13.15). Pan Jezus, Wcielony Syn Boży, objawia tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. Odchodząc do Ojca posłał Apostołów,aby szli na cały świat i głosili Ewangelię. Nakazał im, aby udzielali chrztu „w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28,19). Każda chrześcijańska matka błogosławi swoje dzieci od najmłodszych lat. Czyni znak krzyża na czole i wymawia imiona Trójcy Świętej. Gdy dzieci są nieco starsze, matka uczy je czynić znak krzyża i wypowiada głośno imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Z biegiem czasu dziecko samo próbuje rączką dotykać czoła i ramion, składa dłonie na „amen”, a później wypowiada Boże imiona. Znak krzyża połączony z wypowiadaniem Osób Trójcy Przenajświętszej jest wyznaniem wiary i podstawową katechezą w rodzinie. Ważne jest, by rodzice od najmłodszych lat tę katechezę praktykowali, wprowadzając dzieci w kontakt z Bogiem i wyznawanie wiary. W „Wierzę” wyznajemy, że Bóg jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Każda modlitwa we Mszy św. (przed czytaniami) kończy się wyznaniem, że modlimy się do Ojca, przez Chrystusa w Duchu Świętym. W przeżegnaniu się łączymy wyznanie wary w Boga Trójjedynego z wyznaniem zbawczej miłości, która objawiła się w śmierci krzyżowej Syna Bożego. Rodzina, która modli się przed i po jedzeniu, a przynajmniej pamięta o znaku krzyża, rodzina, która głośno żegna się, gdy samochodem wyjeżdża codziennie z domu – wyznaje wiarę i wychowuje się wzajemnie. Znak krzyża uczyniony przed kościołem, przed krzyżem przydrożnym, gdy kapłan idzie do chorego z Najświętszym Sakramentem – jest to droga wychowania w wierze. „Wyznanie wiary jest aktem zarówno osobistym, jak i wspólnotowym” (Porta fidei, 10).
Propozycja postanowienia
Porozmawiamy o miejscu znaku krzyża (żegnania się) w naszej rodzinie, np. znak krzyża na czole dziecka przed spaniem.