Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Prz 8,22–31; Rz 5,1–5; J 16,12–15

Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Duch z mojego weźmie i wam oznajmi

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Jezus powiedział swoim uczniom:
Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi.
Rozważanie
Czy potrzebny jest nam dogmat o Trójcy Świętej? Czy nie jest nazbyt teoretycznym twierdzeniem teologii, które przechodzi obok życia? Nie, a przynajmniej tak być nie powinno. Gdy wiemy, że Bóg jest jednością Trzech Osób, to odkrywamy, że w Nim coś się dzieje, że w Nim, który jest wspólnotą Osób, płynie niekończący się strumień miłości. Ten strumień nas obejmuje. Podnosi, prowadzi, wzmacnia. Ostatecznie zaprasza do swego wnętrza. O, Trójco Święta, Ty jesteś naszym domem oczekiwanym.

rs