Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (26)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Św. Łukasz opisuje cud uzdrowienia sługi setnika (Łk 7,1–10). Setnik, czyli dowódca setki żołnierzy, bardzo cenił swego sługę, który ciężko zachorował. Wysłał do Pana Jezusa starszyznę żydowską z prośbą o uzdrowienie sługi. Sam nie uważał się za godnego, aby iść do Pana Jezusa i prosić o cud: „nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój… Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony” (Łk 7,6–7). Pan Jezus, zwracając się do tłumu, rzekł: „Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu” (Łk 7,9). Modlitwa uczestników Eucharystii: „Panie, nie jestem godzien…”, przed Komunią świętą, nawiązuje do słów setnika. Słowa setnika i wspólna modlitwa wierzących przed przyjęciem Chrystusa w Eucharystii, jest wyrazem czci, wdzięczności i pokory. Scenę uzdrowienia sługi, słowa setnika, pochwałę ze strony Pana Jezusa, możemy odnieść do życia małżeńskiego i rodzinnego. Często przyczyną konfliktów, napięć w rodzinie jest postawa krytyki i ciągłych pretensji, zamiast wdzięczności, radości i uznania wobec bliźniego. Postawę pokory i wdzięczności wobec bliźnich, szczególnie w rodzinie, trzeba opierać o pokorę i wdzięczność wobec Boga. Codzienne dziękowanie Bogu za Jego dary, codzienna prośba o przebaczenie i duchowe uzdrowienie, owocuje tym, że z Bożą pomocą potrafimy u bliźnich dostrzec przede wszystkim dobro i za każdy znak miłości dziękować. Nie tyle chodzi o to, byśmy opanowali chęć krytykowania na każdym kroku osoby bliskiej, co raczej chodzi o wewnętrzną przemianę, której dokonuje w nas Bóg, gdy się modlimy i otwieramy na Bożą pomoc. „Panie, nie jestem godzien…” – to modlitwa kierowana do Zbawiciela, to zadanie pracy wewnętrznej nad pokorą, ale jest to wzór odniesienia do drugiego człowieka, szczególnie w rodzinie. Taka postawa umacnia wiarę, rodzi coraz większe zaufanie wobec Boga oraz umacnia miłość w rodzinie i łagodzi wszelkie napięcia i nieporozumienia. Św. Paweł pisze, że powinniśmy zabiegać przede wszystkim „o względy… Boga” (Ga 1,10). „Gdybym… ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa” (Ga 1,10). „Aby wiarę ożywić, oczyścić, umocnić, potwierdzić oraz wyznać”
(Porta fidei, 4).
Propozycja postanowienia
Jaka jest różnica między staraniem się o to, by bliźniemu się podobać a postawą, którą krytykuje św. Paweł: „gdybym ludziom chciał się podobać”?