Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Prawdy nie ustala się przez głosowanie

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Żyjemy jednak w świecie, w którym utrzymuje się nurt niewiary, negacji Boga i obojętności wobec Niego. Taka jest cena wolności, jaką nas obdarzył Stwórca. Bóg nikogo nie zmusza, jest cierpliwy. Czy jednak człowiek o własnych siłach ocali swój los? Czy poradzi sobie bez Boga, odcinając się od korzeni, z których wyrasta cała rzeczywistość? Czy człowiek ostoi się,budując nie na Skale, ale na piaskach, na mieliźnie fałszywie pojmowanej autonomii, urządzając sobie życie, jakby Bóg nie istniał? Te pytania stają się jeszcze bardziej aktualne, jeżeli je przeniesiemy na grunt życia społecznego. W społeczeństwie demokratycznym rządzi większość. (…) Przyjmujemy ten fakt do wiadomości. Przyjmujemy też, że nie wszyscy otrzymali łaskę wiary. Nie dla wszystkich programem życia i działania jest Ewangelia. Tym niemniej, trzeba jasno stwierdzić, że wierność prawdzie obowiązuje wszystkich, również prawodawców. Prawdy nie ustala się przez głosowanie, dlatego nawet parlament nie jest powołany do tworzenia odrębnego porządku moralnego niż ten, który jest wpisany głęboko w serce człowieka, w jego sumienie.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Uroczystości Bożego Ciała, Kraków, 30 V 2013 r.