Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (27)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Wzruszająca jest scena opisana przez św. Łukasza (Łk 7,36– 0). Pan Jezus został zaproszony przez jednego z faryzeuszów. Kobieta, „która prowadziła w mieście życie grzeszne” (w. 37), podeszła do Pana Jezusa i namaszczała Jego stopy olejkiem alabastrowym. Pan Jezus powiedział do niej: „Twoje grzechy są odpuszczone… Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju” (w. 48–50).
Miłość w małżeństwie i rodzina odradza się przez udział w Eucharystii, w codziennej, szczególnie wspólnej, modlitwie. Każdy grzech niszczy naszą wspólnotę z Bogiem i niszczy jedność małżeńską i rodzinę. Wciąż potrzebujemy Bożego przebaczenia. Ważną rolę w odnowie miłości małżeńskiej i rodzinnej odgrywa przystępowanie do sakramentu pokuty. W rodzinie potrzebny jest przykład przystępowania do spowiedzi, zachęta i umacnianie wiary w Boże miłosierdzie. Rodzina kształtuje sumienie swoich członków, starając się, by nie zostało zdeprawowane, zniszczone, zafałszowane.
Przyjęcie Bożego przebaczenia wiąże się ściśle z pojednaniem z bliźnimi, szczególnie w rodzinie. W „Ojcze nasz” każdego dnia o tym sobie przypominamy i o to prosimy: „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Przyznanie się do winy wobec małżonka, dzieci, rodziców, teściów jest trudne. Zazwyczaj oskarżamy drugich, a siebie usprawiedliwiamy.
Boże przebaczenie wypływa z Krzyża Jezusowego. Pojednanie z bliźnim jest trudne, jest krzyżem, wymaga pokory i przezwyciężenia egoizmu. Św. Paweł pisze: „razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,19–20). Apostoł wyjaśnia, że Chrystus żyje w nas przez wiarę: „obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2,20).
Psalmista uczy nas, jak się modlić i jak postępować, gdy ciąży nam grzech: „Grzech mój wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy” (Ps 32,5). „Ten Rok [Wiary] będzie… czasem sprzyjającym przystępowaniu z większą wiarą i częściej do sakramentu Pokuty” (Porta fidei; Nota Kongregacji Nauki Wiary, zawierająca wskazania duszpasterskie na Rok Wiary, III 7).
Propozycja postanowienia
Czy przed spowiedzią przepraszam każdego z domowników?