Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (28)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Za kogo uważają Mnie tłumy?” – zapytał Pan Jezus swoich uczniów (Łk 9,18). Uczniowie wymienili Jana Chrzciciela i Eliasza. „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Na to pytanie Pana Jezusa odpowiedział Piotr: „Za Mesjasza Bożego” (Łk 9,20). Pytanie Pana Jezusa idzie przez historię, przez rodziny, przez nasze serca. To pytanie wraca w małżeństwie i rodzinie.Od odpowiedzi zależy, jaki system wartości przyjmuje rodzina, co jest najważniejsze, co decyduje o sprawach ważnych i codziennych, co rodzice pokazują swoim dzieciom. „Syn Człowieczy – mówił Pan Jezus – musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony… zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Łk 9,22). Skoro Syn Człowieczy, Wcielony Syn Boży musi cierpieć, jest odrzucony, musi też cierpieć uczeń Chrystusa, Jego rodzina. W zapowiedzi odrzucenia i śmierci jest zapowiedź zmartwychwstania, zapowiedź zwycięstwa życia i miłości, prawdy i pojednania. W każdej rodzinie przeżywana jest  śmierć kogoś bliskiego. Niekiedy śmierć przychodzi w młodym wieku, osierocone są dzieci, kobieta zostaje sama z dziećmi. Wtedy wszyscy – z pomocą Bożą – dorastają do nowej sytuacji, uczą się niesienia krzyża, zazwyczaj umacnia się jedność i gotowość niesienia pomocy matce czy rodzeństwu. „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,23). Iść za Panem Jezusem, naśladować Go – znaczy: zaprzeć się samego siebie i nieść swój krzyż. Różne są krzyże w życiu rodziny. Do najtrudniejszych należą: poczucie osamotnienia, niezrozumienia, nawet odrzucenia. Braki materialne, kłopoty zdrowotne – są do uniesienia, gdy wspólnota rodzinna jest oparciem. „Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa” (Łk 9,24). Co znaczy stracić życie z powodu Jezusa i Ewangelii, „Aby w pełni, rozumem i wolą zgodzić się z tym, co proponuje Kościół” (Porta fidei, 10).
Propozycja postanowienia
W jaki sposób stawiamy w rodzinie Jezusowe pytanie: „A Mnie za kogouważacie?”; i w jaki sposób na nie odpowiadamy?