Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki

NIEDZIELA: Za 12,10–11; Ga 3,26–29; £k 9,18–24
Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: Za kogo uważają Mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.
Rozważanie
Każdy wierzący stanie kiedyś wobec pytania, które postawi ktoś inny, własne sumienie czy też trudna, wymagająca sytuacja: kim jest Jezus? Można odpowiedzieć podobnie jak Apostołowie, cytując różne wypowiedzi, najpiękniejsze sformułowania czy twierdzenia znanych autorytetów. Ale to nie wystarczy. Przekonania innych to za mało. Konieczne jest własne zdanie, własne doświadczenie, osobista opinia. Owszem, opinie innych są pożyteczne, ale tylko wówczas, gdy pomagają sprecyzować i opisać osobiste doświadczenie, którego nic nie może zastąpić.

rs