Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Kapłaństwo jest darem

Ks. Abp Józef Michalik Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Metropolita Przemyski

Patronem dzisiejszej uroczystości jest św. Antoni Padewski, który odznaczał się podobnie jak nasz solenizant pełnym darem wymowy, był też prowincjałem, jak bp Antoni. Najważniejszym motywem uroczystości drohiczyńskich jest rocznica 50-lecia służby kapłańskiej bp. Antoniego Dydycza. (…) Kapłaństwo to nieustanny dialog z Chrystusem dotyczący miłości, gdy Ten pyta: czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Jezus domaga się nie tylko deklaracji, ale codziennych dowodów. Kapłaństwo jest wielką tajemnicą, darem, który nieskończenie przerasta człowieka, wyborem zaufania, poprzez który Chrystus pozwala utożsamić się z Nim człowiekowi, ale jest też służbą ludziom, aby ich zbawić. To nie tylko Chrystus jest dobrym pasterzem i kapłanem, ale tak czynić powinien każdy kapłan. Wielki jest wkład księdza biskupa Antoniego w zmaganie o prawo do obecności Boga w życiu całego narodu. Dziękujemy, że nie zabrakło ci mądrości i odwagi do ukazywania bólów moralnych, demaskowania zafałszowań ideologii materialistycznych, które nie różnią się wiele od ideologii komunistycznych. Nie zawsze budziło to aplauz rządzących, ale budziło refleksję tam, gdzie winna być obudzona.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. z okazji jubileuszu
50-lecia kapłaństwa ks. bp. Antoniego Dydycza, Drohiczyn, 13 VI 2013 r.