Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (30)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Pokój temu domowi” – z takim pozdrowieniem posyła Pan Jezus swoich uczniów. „Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was” (Łk 10,6). Każdy człowiek pragnie pokoju, tęskni za pokojem serca, za zgodą, miłością, przebaczeniem, zaufaniem w rodzinie. Niepokój wnosi lęk przed rozpadem małżeństwa, lęk o przyszłość dzieci, lęk o zdrowie, o pracę, środki do życia. Dar pokoju łączy Pan Jezus z królestwem Bożym: „Pokój temu domowi… mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże” (Łk 10,5–9). Przez wcielenie, cuda i nauczanie, a nade wszystko przez śmierć, zmartwychwstanie i dar Ducha Świętego, Pan Jezus „przybliżył królestwo Boże”, a wraz z nim dar pokoju w sercu, pokoju z ludźmi i nadzieję wiecznego pokoju w niebie. Św. Paweł tłumaczy, jak realizować powołanie do budowania królestwa Bożego: „Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata” (Ga 6,14). Warto poświęcić dłuższą chwilę na modlitwę w milczeniu, aby rozważyć, co znaczy w moim życiu: „świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata”. Czy „świat” w tym miejscu oznacza grzech, czy także to, co ziemskie, doczesne, a co oddala nas od królestwa Bożego? Apostoł tłumaczy: „Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą… niech zstąpi pokój i miłosierdzie” (Ga 6,16). Wspomnieć warto dwa szczegóły, o których mówił Pan Jezus posyłając uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10,2). Pan Jezus przygotował uczniów na przeciwności i cierpienia: „Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki” (Łk 10,3). „Ze względu na wiarę Apostołowie zostawili wszystko, aby pójść za Nauczycielem…Uwierzyli w słowa, którymi zapowiadał Królestwo Boże obecne i realizujące się w Jego osobie” (Porta fidei, 13).