Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Peregrynacja zakończona

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Peregrynacja w życiu religijnym Archidiecezji Krakowskiej była czasem wielkiej modlitwy, a także refleksji nad tajemnicą miłosierdzia, przeżywanej w czasie rekolekcji lub misji. Modliliśmy się w intencjach parafii i rodzin, dzieci i młodzieży, a także za ludzi chorych i bezrobotnych oraz wszystkich potrzebujących. Owocem tej modlitwy było wiele przeżytych spowiedzi, umocnienie wiary, ożywienie nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, a także podjęcie wielu postanowień, które nadal przynoszą i będą przynosić w przyszłości dobre owoce. Do błogosławionych darów nawiedzenia zaliczamy także wzrost powołań do kapłaństwa w naszej Archidiecezji oraz ożywienie adoracji Najświętszego Sakramentu. W ten święty czas miłosierdzia wpisują się również wielkie wydarzenia ostatnich tygodni, jak beatyfikacja Zofii Czeskiej i Małgorzaty Szewczyk oraz poświęcenie (…) kościoła bł. Jana Pawła II w Jego sanktuarium w Łagiewnikach. (…)  Ubogaceni tak wielkimi darami chcemy śpiewać Bogu hymn uwielbienia.
Fragment wypowiedzi Metropolity Krakowskiego w związku z zakończeniem peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w Archidiecezji Krakowskiej, czerwiec 2013 r.