Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (33)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami – wszystko marność” (Koh 1,2). To zdanie ze Starego Testamentu jest – jak całe Pismo Święte – słowem Bożym. Ale jest to także owoc doświadczenia wszystkich pokoleń. Wiele razy człowiek doświadcza, że wszystko, co jest doczesne, jest marnością. W obliczu śmierci, ciężkiej choroby, w sytuacji, gdy tracimy nagle to, co gromadziliśmy przez wiele lat, zaczynamy rozumieć, że „wszystko marność”. Doświadczenie kruchości życia, małej wartości tego, co ziemskie, jest szansą, aby zrozumieć, że najważniejszy jest Bóg, przyjaźń z Nim, zbawienie i wieczność. W małżeństwie i rodzinie grozi skłonność do stawiania na pierwszym miejscu pieniądza, kariery, kosztownych wyjazdów, a usuwania na margines Boga, modlitwy, Mszy świętej, troski o religijne wychowanie dzieci, pomocy biednym. „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości” – mówi Pan Jezus (Łk 12,15). W wielu rodzinach przyczyną konfliktów są sprawy materialne: zazdrość, poczucie krzywdy przy podziale majątku, nieuczciwość we wspólnie podejmowanych inwestycjach, skąpstwo lub rozrzutność. Pan Jezus mówi w przypowieści o zamożnym człowieku, który chciał w zgromadzonych dobrach złożyć całą nadzieję: „Masz wielkie zasoby dóbr… odpoczywaj, jedz, pij i używaj” (Łk 12,19). A Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem” (Łk 12,20–21). Chciwość jest jednym ze skutków grzechu pierworodnego. Wśród siedmiu grzechów głównych wymieniamy na drugim miejscu chciwość. Św. Paweł wzywa nas: „Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi” (Kol 3,1– ). „Światło wiary: tym wyrażeniem tradycja Kościoła nazwała wielki dar przyniesiony przez Jezusa” (Ojciec Święty Franciszek, enc. Lumen fidei, 1).
Propozycja postanowienia
Porozmawiamy w rodzinie o słowach Pisma Świętego: „wszystko marność”. Co to znaczy dla naszej rodziny?