Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (34)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy” – czytamy w Liście do Hebrajczyków (Hbr 11,1). Małżeństwo jest związane ściśle z naturą człowieka, mężczyzny i kobiety. Mężczyzna i kobieta stworzeni są, aby żyć w miłości ciała, uczucia i ducha. Zostali obdarzeni zdolnością przekazania życia. Rodzina stanowi podstawową wspólnotę społeczeństwa. Wiara pozwala człowiekowi głębiej poznać siebie, swoją naturę, powołanie, a także godność małżeństwa, które jest sakramentem, i godność rodziny, domowego Kościoła. Przykładem wiary jest Abraham. „Przez wiarę … usłuchał wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie… Przez wiarę przywędrował do Ziemi Obiecanej… Oczekiwał … miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg” (Hbr 11,9– 0). Wiara jest łaską Bożą. Pomaga przyjąć światło i moc Bożą, by zrealizować powołanie, Boży plan dla konkretnego człowieka i konkretnego małżeństwa. Wiara jest zadaniem dla męża i żony, ojca i matki, dla dzieci. W wierze członkowie rodziny wzrastają w wierności Bogu i we wspólnocie. Wiara pomaga rozpoznać codzienną obecność Chrystusa w rodzinie i Jego ustawiczne przychodzenie: „Bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie” (Łk 12,40). Te słowa zazwyczaj odnosimy do końca świata, do naszej śmierci. Ale możemy w tym wezwaniu odczytać zadania, aby zawsze być gotowym do przyjęcia nowej łaski i nowych zadań: przyjęcie kolejnego dziecka, przebaczenia, przeproszenia, znoszenia krzyża, przeciwności, wad współmałżonka. „Nie bój się” – pociesza Pan Jezus (Łk 12,32). „Dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy” (Łk 12,32–33). „Światło wiary … zdolne jest oświetlić całe życie człowieka … otrzymujemy nowe oczy” (enc. Lumen fidei, 4).