Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Powstanie Warszawskie było wyrazem tęsknoty za wolnością

Zawsze z wielkim, naprawdę głębokim szacunkiem patrzyłem i patrzę na Warszawę. Jest to jedyne miasto, które było zdolne do tego rodzaju decyzji. Powstanie Warszawskie nie było wcale jakimś wyrazem nieodpowiedzialności. Przeciwnie, było wyrazem tęsknoty za wolnością, było wyrazem pragnienia zamanifestowania, pokazania, że Polacy tęsknią za wolnością, że mają dosyć tej opresji, tych strasznych lat męki i tego świadectwa męczeństwa Polaków i Żydów szczególnie, ale też i innych uczciwych, niewinnych ludzi. To był pewien zryw, który może udałby się, gdyby zaistniały inne okoliczności. Polacy chcieli zamanifestować tę wolę. (…) Dzięki zrywowi w 1944 r. Warszawa zyskała wielki autorytet wśród Polaków. Dlatego patrzę z bólem  a wszystkie złośliwości, niesprawiedliwości, nieuczciwości, które w interpretacji Powstania Warszawskiego także dzisiejsi niektórzy „luminarze” próbują stosować. Trzeba uszanować tę wielką ofiarę i bohaterstwo uczestników Powstania, zwłaszcza tych, którzy zginęli.

Fragment wypowiedzi, sierpień 2013 r.