Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Nie można niweczyć chrześcijańskich wartości

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Wniebowzięcie Maryi było finałem, ukoronowaniem Jej życia w służbie Najwyższego Pana, w służbie Jezusa Chrystusa, którego została Matką. Gdy nadeszła pełnia czasu, Syn Boży, „Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego (…) za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”. Tak wyznajemy w naszym Credo. Tak zaczęła się wielka historia Bożego macierzyństwa Maryi. Od chwili Zwiastowania przez dziewięć miesięcy nosiła Jezusa w swoim niepokalanym łonie, wydała Go na świat i wychowała. Całą swoją egzystencję oddała na służbę Synowi i sprawie, dla której On przyszedł na ziemię. Była z Nim do końca.Jako jedna z nielicznych stała pod krzyżem, a poJego zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu została Matką rodzącego się Kościoła – wspólnoty uczniów ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. (…) Radujemy się dzisiaj, że Matka Jezusa i nasza Matka cieszy się chwałą nieba. Cieszymy się z Jej zwycięstwa. Księga Apokalipsy przedstawia Ją jako „wielki znak na niebie”. (…) Cały wszechświat uczestniczy w Jej triumfie.

Fragment homilii wygłoszonej w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny, Bazylika Mariacka w Krakowie, 15 VIII 2013 r.