Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Nie można niweczyć chrześcijańskich wartości

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Uroczystość Wniebowzięcia Maryi jest nie tylko przeżyciem i wspomnieniem Jej zwycięstwa, ale także zapowiedzią, jak będzie wyglądał finał naszego życia. Wszyscy zmierzamy do rzeczywistości Bożej, do życia na wieki w Królestwie Bożym, które nazywamy niebem. Warunkiem jest wiara, zawierzenie naszego losu Jezusowi Zbawicielowi, przyjęcie Jego programu życia zapisanego w Ewangelii. Spoglądając dziś w niebo, nie zaniedbujemy naszych ziemskich spraw i obowiązków. Życie na ziemi to czas zasiewu dobra i miłości, a plon zbierzemy w niebie. (…) Przykład życia oddanego Bogu i człowiekowi zostawiła nam Maryja. Uderza fakt, że po Zwiastowaniu, stając się matką Syna Bożego, nosząc Go w swoim łonie, nie zamyka się w sobie z niepojętą tajemnicą, ale w pierwszym odruchu serca zostawia swój dom i pospiesznie udaje się w góry, aby pomóc swej krewnej Elżbiecie, która w podeszłym wieku poczęła syna. Podobną wrażliwość wykazała w Kanie Galilejskiej, gdy zauważyła brak wina w czasie wesela. Możemy sobie tylko wyobrazić Jej wrażliwość i solidarność okazywaną ludziom w niezliczonych sytuacjach, o których nie mówią Ewangelie.

Fragment homilii wygłoszonej w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Bazylika Mariacka w Krakowie, 15 VIII 2013 r.