Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Wolność jest nam dana i zadana

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Poczuciem odpowiedzialności za losy Ojczyzny i Europy
wykazali się nasi rodacy, gdy w sierpniu 1920 roku stawili opór nadciągającej ze Wschodu armii, której mocodawcy chcieli narzucić reszcie Europy i świata nieludzką i bezbożną ideologię, wyrastającą z nienawiści do Boga, do Ewangelii, do chrześcijaństwa. (…) Złowieszczą nawałnicę, zagrażającą śmiertelnie bytowi Narodu, powstrzymało Wojsko Polskie, a odczytywane w duchu wiary wydarzenie nazwano „cudem nad Wisłą”. (…) Co roku w sierpniu wspominamy ważne wydarzenia w życiu naszego Narodu, poczynając od heroizmu i tragedii Powstania Warszawskiego, a kończąc na powstaniu „Solidarności” i zapoczątkowaniu wielkiego procesu, który ostatecznie przyniósł nam dar wolnej Polski. Wolność – jak często powtarzał Jan Paweł II – jest nam dana i zadana. O jej kształt musimy codziennie zabiegać i walczyć, poczynając od walki z własnym egoizmem i własnymi słabościami. Wolność musimy zdobywać i utrwalać wytężoną pracą, ustanawianiem mądrych praw, służąc innym, czyniąc z własnego życia dar dla Boga i drugiego człowieka.

Fragment homilii wygłoszonej w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny, Bazylika Mariacka w Krakowie, 15 VIII 2013 r.