Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Towarzyszy nam Bóg

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Tegoroczna Pielgrzymka Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Matki Bożej Kalwaryjskiej przebiega pod hasłem „Pozwól Bogu mówić”. Prawda zawarta w tych słowach jest niezwykła i odsłania przed nami tajemnicę ludzkiego losu. Nasze życie zanurzone jest w rzeczywistości Bożej. Od Boga wyszliśmy i do Boga zmierzamy. On jest naszym Stwórcą i Panem. W Nim są nasze najgłębsze źródła i korzenie. Nasze życie na ziemi stanowi tylko pierwszy, krótki etap niezmierzonej rzeczywistości, którą nazywamy życiem wiecznym i do której stworzony jest każdy człowiek. (…) W naszym pielgrzymowaniu nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy zdani na własne siły. Towarzyszy nam stale Bóg. On nas podtrzymuje w istnieniu. On nam wytycza drogę. On na niej stawia nam drogowskazy, swoje przykazania i swoje prawo, byśmy nie pobłądzili, ale dotarli do celu. Bóg od zarania dziejów przemawia do człowieka. (…) Prawdziwą mądrością jest wsłuchiwanie się w głos przemawiającego do nas Boga. Prawdziwą mądrością jest pozwolenie Bogu, by do nas przemawiał.

Fragment homilii wygłoszonej podczas XXI Pielgrzymki Rodzin Archidiecezji Krakowskiej, Kalwaria Zebrzydowska, 8 IX 2013 r.