Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (39)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Żaden sługa nie może dwom panom służyć… Nie możecie służyć Bogu i mamonie” (Łk 16,13) – mówi Pan Jezus. Domaga się od nas zasadniczego wyboru: albo – albo. Ale równocześnie zwraca uwagę na znaczenie codziennych, drobnych spraw w naszym życiu: „Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie” (Łk 16,10). Życie małżeńskie i rodzinne, życie każdego człowieka jest wypełnione małymi, codziennymi obowiązkami, radościami i troskami. Rzadko przeżywamy wielkie chwile i podejmujemy ważne decyzje: ślub, święcenia, urodziny i chrzest dziecka, śmierć bliskiej osoby, zdrada, nawrócenie. Zrozumiałe jest dla nas, gdy Pan Jezus upomina: „nie możecie służyć Bogu i mamonie”, ale może kogoś zaskoczyć to, że Pan Jezus podkreśla, jak ważna jest wierność w rzeczach codziennych. Często w rodzinie powtarzane są uwagi: to małe kłamstwo, drobna nieuczciwość, przykre słowo powiedziałem, ale dlaczego „z igły robisz widły”, za dużo wypiłem, ale w ogóle – to nie ma problemu. A Pan Jezus upomina: „Kto w drobnej rzeczy jest wierny… kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie”. Nasza wiara, ważne decyzje życiowe – owocują w codziennym życiu, w drobnych rzeczach. Jest też zależność odwrotna: poprzez wierność w codziennych obowiązkach kształtuje się zdolność do wierności w wielkich sprawach: codzienna modlitwa, obowiązkowość i dokładność w pracy, ofiarność w małych sprawach przygotowuje nas do poświęcenia w tym, co wielkie i ważne. Ileż dobra, radości rodzi się z uśmiechu, przyjaznego słowa, ale też – ile bólu, ile poniżenia, zranień, wiąże się z nieopanowanego słowa. Św. Paweł zachęca do wspólnej modlitwy „abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością” (1 Tm 2,2). Apostoł przypomina, że Bóg „pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,4). „Wiara chrześcijańska jest wiarą w Miłość pełną, w jej skuteczną moc, w jej zdolność przemieniania świata i wyjaśniania czasu” (enc. Lumen fidei, p. 15).