Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Am 8,4–7; 1 Tm 2,1–8; Łk 16,10–13

Nie można służyć Bogu i mamonie
Jezus powiedział do swoich uczniów:
Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy,  ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.
Rozważanie
Wierność – jedna z fundamentalnych postaw, bez których trudno sobie wyobrazić międzyludzkie relacje. Każda wartość wtedy bowiem jest prawdziwie pielęgnowana i przeżywana, jeśli jej dopełnieniem jest wierność. Nie ma miłości, jeśli nie jest wierna, nie ma uczciwości, jeśli nie jest wierna, nie ma szlachetności, przyjaźni ani pobożności, jeśli nie są stałe poprzez widoczną wierność. Jeśli rozum rozeznaje, że mamy do czynienia z czymś pięknym, wartościowym, wola musi prowadzić do wierności owemu rozeznaniu. Pan Jezus wyraźnie odrzuca jakąkolwiek dwulicowość, jakiekolwiek rozmiękczenie wierności.

rs