Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wiara jest wspinaczką razem z Chrystusem

II Kongres Akcji Katolickiej w naszej archidiecezji
apeluje o umocnienie w wierze, żebyśmy (…) jako
członkowie Akcji Katolickiej byli odpowiedzialnymi
świadkami Kościoła – Oblubienicy Baranka. To jest nasz, mój Kościół. To każdy z nas jest Oblubienicą Baranka (…). Muszę doświadczyć, że wiara to jest spotkanie z Chrystusem w Kościele, a później następuje wspinaczka, którą On odbywa na drodze krzyżowej, żeby pozyskać Oblubienicę- ościół przez śmierć i zmartwychwstanie. Odtąd razem ja z Nim mam próbować wędrować, wspinać się. Wiemy, że wspinaczka to trud, wysiłek, trzeba się niejednokrotnie spocić, żeby dojść na szczyt, na górę, zwłaszcza, gdy ktoś ma dolegliwości i jest niepełnosprawny w jakiejś dziedzinie, serce czy nogi odmawiają posłuszeństwa, podobnie bywa, kiedy duchowo kulejemy (…). Wiara jest wspinaczką razem z Chrystusem. On nam daje Ducha Świętego, żebyśmy mogli dojść na szczyt wspinaczki w wierze. Jeśli z takim Przewodnikiem pójdziesz, to więcej zobaczysz niż to, co On ci do tej pory pokazał.

Fragment homilii wygłoszonej za zakończenie II Kongresu Akcji Katolickiej, Strachocina, 24 VIII 2013 r.