Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Chrzest otwiera niebo

Ks. Bp Piotr Greger Biskup Pomocniczy Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Liturgiczne święto Chrztu Jezusa jest okazją do refleksji nad Chrztem udzielanym jako sakrament, czyli znakiem zbawczej ingerencji Boga w życie człowieka. Ojcowie Kościoła wyjaśniali, że Jezus uświęcił wody wszystkich chrzcielnic świata. Chrzest jest momentem kluczowym, który decyduje o naszej tożsamości. Jest to fakt nieodwracalny ze względu na swoje skutki i wyznaczający jednocześnie właściwy sobie kierunek życia ziemskiego aż po dzień przejścia z tego świata do wieczności. (…) Chrzest Jana porównywany jest do praktyki obmywania naczyń, a Jezus przyjmując go chciał ukazać całą siłę i moc sakramentu Chrztu świętego. (…) Podczas naszego Chrztu otwiera się zamknięte dotąd przez grzech niebo, zstępuje na nas Duch Święty, pozwalający nam stać się nowym stworzeniem, a chrzest czyni nas przybranymi, umiłowanymi dziećmi Bożymi. Spory procent ludzi, którzy odnaleźli się w życiu, nadal miewa poważne problemy w odnalezieniu siebie jako ludziochrzczonych, jako chrześcijan. Wielu nadal nie chce albo nie potrafi docenić tych darów, które otrzymali od Boga w sakramencie chrztu świętego. Pomimo tego Bóg nie odwołuje ani nie odbiera im tych darów. Świadczy o tym niezatarte znamię, trwały charakter, jaki Chrzest wycisnął na ludzkiej duszy, niezniszczalny i nieusuwalny znak przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. z udziałem przedstawicieli Oazy Rodzin w kościele pw. świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kozach, 13 I 2013 r.