Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Imiona Jezusa (15)

Kamień, to imię Jezusa

Ks. Edward Staniek

Jezus w polemice z uczonymi w Piśmie przytaczał słowa Psalmu 118: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach” (por. Mk 12,10). Jezus wyraźnie utożsamia się z tym kamieniem. Już w proroctwie były podane dwie jego funkcje. Jednym było odrzucenie, a drugim wybranie jako kamienia węgła nowej budowli, tysiące razy cenniejszej niż budowana. To imię odsłania tajemnicę Jezusa, tóry przeżył ostry konflikt z ówczesnymi władzami, odpowiedzialnymi za budowę narodu wybranego. Oni obserwując Jezusa doszli do wniosku, że wzywa do zbyt radykalnych zmian w tym, co oni według swoich programów budowali. Nie było miejsca dla Niego, był niewygodny, bo gdy mówił, inne kamienie budowli chciały się do Niego dostosować. One widziały sens nowej budowli, jaką planował. Widziano w Nim Architekta wielkiej klasy! Jeszcze ważniejszym argumentem było to, że On wytykał błędy sprawujących wówczas władzę, a to było odbierane z oklaskami przez tłumy. Zastanawiali się długo, ale wyrok wydano i kamień odrzucono. Spotkanie z Jezusem jako Kamieniem odrzuconym jest ważnym wydarzeniem dla wszystkich, którzy wchodzą w konflikty z władzami. Jeśli są niewygodni dla mających w swoich rękach prawo i pieniądze, czeka ich podobny los jak Jezusa. Spotkanie z Nim ujawnia wówczas sens odrzucenia i gotowość podjęcia innych zadań. Ważne jednak jest to, że nie wystarczy krytykować „architektów” współczesnego świata, ale trzeba mieć wizję nowego. Odrzucenie za krytykę jest uzasadnione. Odrzucenie z powodu wizji nowej budowli, która zdumiewa pięknem i mądrością, nigdy nie jest klęską, zawsze jest początkiem nowego świata. Jezus jest kamieniem odrzuconym przez mających pieniądze i władzę, ale i kamieniem węgła nowej budowli, wznoszonej mocą wiary, nadziei i miłości. Temat kamienia, na którym Bóg buduje Kościół, został podjęty przez św. Pawła. Jezus jest tym kamieniem, który gwarantuje jedność całego Kościoła, z Nim jest zespolony fundament, czyli Apostołowie. Kościół jako budowla jest jednym z ważnych obrazów. Jezus się nim posługuje. Nawet Szymona nazwał Skałą, czyli Piotrem, zaznaczając, że na nim zbuduje swój Kościół i bramy piekielne go nie przemogą. Biblijny obraz skały, kamienia, jest związany z zaufaniem. Sam Bóg w Starym Testamencie jest nazwany Skałą. Na skale można bezpiecznie budować dom, a od strony ducha jest to wezwanie do budowania życia w oparciu o zaufanie Bogu i Jezusowi. Kościół jest budowany na takim zaufaniu i ma gwarancję, że żadne ataki zła go nie zniszczą. Warto w spotkaniu ze skałą zastanowić się nad tajemnicą Chrystusa. Czym my jesteśmy wobec tego Kamienia? Jemu zależy na tym, abyśmy byli do Niego podobni. On chce, abyśmy w zjednoczeniu z Nim uczestniczyli w budowaniu Kościoła mocnego zaufaniem Bogu Ojcu i Jemu. Ten, kto tak buduje, jest wyzwolony z lęków i promieniuje dużym autorytetem. Ze skałą wszyscy się liczą. Piasek jest zdany na podmuch wiatru. Mój Jezus jest Kamieniem, który pomaga mi w przeżywaniu odrzucenia przez środowisko i w budowaniu życia w oparciu o zaufanie, które nigdy nie zawodzi.