Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Świadome oczekiwanie na kanonizację

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość o bliskiej
już kanonizacji bł. Jana Pawła II. Z pewnością jest to
wydarzenie od dawna przez nas oczekiwane. Nie wystarczy jednak sama radość. Trzeba nam także mądrości płynącej z wiary do właściwej oceny i przyjęcia tego, co ma się pośród nas dokonać. (…) Nie możemy ulegać opiniom, które sugerują nam powierzchowne ocenianie tego, co najważniejsze w życiu religijnym i w życiu Kościoła. Z pewnością kanonizacja bł. Jana Pawła II zajmie wiele miejsca w mediach i wiele będzie się mówić o samej osobie Jana Pawła II. Z pewnością jest to wspaniały znak dla wielu i dla całych społeczeństw. (…) Deklaracja o beatyfikacji i kanonizacji wymaga także zbadania postawy wiernych w stosunku do tego świętego, dlatego nasza wspólnota Kościoła katolickiego, szczególnie tutaj, w Krakowie, powinna uświadomić sobie, kim dla niej jest bł. Jan Paweł II. Trzeba nam z wiarą dostrzec Chrystusowe działanie przez niego, zarówno w czasie jego ziemskiego życia i posługiwania w Kościele, ale także dzisiaj, kiedy został już wyniesiony do chwały ołtarzy.