Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wzorzec wychowawcy i nauczyciela

Obecnie rodzina przeżywa wiele trudności, pracować musi oboje rodziców, przez co nie zawsze mają wystarczająco czasu dla dziecka. Dlatego tym większą wartością jest wzorzec wychowawcy, nauczyciela, wzorzec kultury, której człowiek nabiera. (…) Kryzysu nie przeżywa wiara, ale cywilizacja chrześcijańska. Cywilizacja europejska wielokrotnie przeżywała kryzysy, ale nie można odejść od kultury chrześcijańskiej, zrodzonej z wiary chrześcijańskiej. Wtedy będziemy wiedzieli co jest dobre, a co złe, w którym kierunku iść. To jest ogromnie ważne, żeby szkoła miała odwagę być jedno w nauczaniu w sprawach moralności i szukania rozwiązań, jak się we współczesnym świecie zachować. Zdobywanie dóbr oraz postęp cywilizacyjny i techniczny zawsze musi mieć na uwadze dobro, a w działaniu nie można postępować kosztem człowieka. W przeciwnym wypadku postęp będzie pozorny i obróci się przeciwko ludziom. (…) Większość współczesnych problemów nie wynika z biedy czy niemożności ich rozwiązania, ale z braku kierowania się kategoriami dobra społecznego.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy świętej z okazji 100-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Przemyślu, 11 X 2013 r.