Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

KOŚCIÓŁ JEST APOSTOLSKI!

Fragmenty katechezy Ojca Świętego Franciszka, wygłoszonej podczas audiencji ogólnej na placu św. Piotra w Watykanie, 16 października br.

Drodzy bracia i siostry!

Fot. L’Osservatore Romano

Drodzy bracia i siostry!
Kiedy odmawiamy nasze Wyznanie Wiary, mówimy: „Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół”. (…) Wyznawanie, że Kościół jest apostolski oznacza podkreślenie jego głębokiego, konstytutywnego związku z Apostołami, z tą małą grupą dwunastu mężczyzn, których Jezus pewnego dnia przywołał do siebie, powołał po imieniu, by pozostali z Nim oraz, żeby mógł ich wysyłać na głoszenie nauki. „Apostoł” to faktycznie słowo greckie, które znaczy „posłany”, „wysłany”. Apostoł to człowiek posłany, aby czegoś dokonał. To mocne słowo, a Apostołowie zostali wybrani, powołani i posłani przez Jezusa, aby kontynuować Jego dzieło – to znaczy, aby modlili się –pierwszym dziełem Apostoła jest modlitwa – i po drugie
[pullquote]
Do Polaków Ojciec Święty powiedział:
Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Dziś w Katowicach ma miejsce ważne wydarzenie
kulturalno-religijne: misterium o życiu i duchowości św. Franciszka,
z udziałem setek aktorów i tysięcy widzów. Jego organizatorom i uczestnikom życzę,
aby to artystyczne spotkanie z Biedaczyną z Asyżu budziło w sercach wszystkich
miłość do Boga Stwórcy, szacunek dla stworzenia i czynne miłosierdzie dla tych,
którzy potrzebują duchowej i materialnej pomocy. Wszystkich Was tu obecnych
i waszych najbliższych zawierzam wstawiennictwu Błogosławionego Jana Pawła II,
w trzydziestą piątą rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową, i z serca Wam błogosławię.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
[/pullquote]
głosili Ewangelię. (…) Kiedy myślimy o następcach Apostołów, biskupach, wszystkich biskupach – także papież jest biskupem – musimy zastanowić się, czy ten następca Apostołów po pierwsze się modli, i po drugie – głosi Ewangelię. (…) Kościół jest apostolski, ponieważ opiera się na nauczaniu i modlitwie Apostołów, na władzy jakiej udzielił im sam Chrystus. (…) Bez Jezusa Kościół nie może istnieć. Bez Jezusa nie ma Kościoła. (…) Kościół zachowuje przez wieki ten cenny skarb, jakim jest Pismo Święte, nauka, sakramenty, posługa pasterzy, tak, że możemy być wierni Chrystusowi i uczestniczyć w Jego życiu. (…) On jest Zmartwychwstałym, Żyjącym, a Jego słowa nie przemijają. Bo On nie przemija, On jest żyjący, jest dziś tutaj między nami, słyszy nas, kiedy z Nim rozmawiamy – wysłuchuje nas, jest obecny w naszym sercu, Jezus jest dzisiaj z nami! (…) Kościół jest apostolski, ponieważ jest on posłany, aby nieść Ewangelię całemu światu. (…) Podkreślam ten aspekt działalności misyjnej, ponieważ Chrystus wzywa wszystkich, by „szli” na spotkanie innych, posyła nas, żąda od nas, byśmy się ruszyli i nieśli radość Ewangelii! (…)
Kościół ma swoje korzenie w nauce Apostołów – autentycznych świadków Chrystusa, ale patrzy nieustannie w przyszłość, ma mocną świadomość, że jest posłany, posłany przez Jezusa, że jest misyjny. Kościół, który zamyka się w sobie i w przeszłości, zdradza swoją tożsamość. Odkrywajmy więc dzisiaj całe piękno i odpowiedzialność bycia Kościołem apostolskim! I pamiętajcie, że Kościół jest apostolski, gdyż modlimy się – to pierwsze zadanie – i ponieważ głosimy Ewangelię swoim życiem, a także słowami!