Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Imiona Jezusa (19)

Prorok

Ks. Edward Staniek

Jezus jest Prorokiem. Posiada udział w wiedzy Boga, dotyczącej przyszłości. On niczego nie przewidywał – On doskonale wiedział, co się stanie, co Go czeka, co czeka każdego z Apostołów. Piotrowi powiedział, co uczyni, zanim kur zapieje. Jezus wiedział, co czeka Jerozolimę i co czeka świat. Każde Jego słowo o jutrze Kościoła i świata spełni się co do joty, czyli idealnie. Prorok uczestniczy w wiedzy Boga. Wielu ludzi w Starym Testamencie miało cząstkowy udział w wiedzy Boga, zwłaszcza co do losów Izraela. Ich imiona wpisano na listę proroków. Prorocy żyją też w Kościele, do nich należy między innymi św. s. Faustyna. Dar prorokowania jest charyzmatem udzielanym wybranym przez Ducha Świętego dla dobra środowiska, w jakim żyją. Oni mają przygotować siebie i innych do tego, co nastąpi. Jednym z ważnych elementów daru proroctwa jest umiejętność odczytywania znaków czasu. Kto zna prawdę o programach realizowanych w ekonomii, wychowaniu, medycynie, rolnictwie, polityce, ten wie, ku czemu one zmierzają. Dla niego wydarzenia dwu, a nawet trzech pokoleń do przodu są znane. On może mówić o nich zaznaczając: „o ile Bóg w swej Opatrzności nie będzie w te programy interweniował”. Dar rozpoznawania znaków czasu pomaga w podejmowaniu mądrych decyzji, dotyczących jutra. Prorok może dodatkowo otrzymać światło od Boga co do Jego interwencji w nasze życie. Te interwencje są zawsze niespodzianką. Jezus w oparciu o taką wiedzą przemawiał na temat zburzenia Jerozolimy, które miało miejsce blisko czterdzieści lat po Jego zmartwychwstaniu. Jego uczniowie pamiętali słowa proroctwa i gdy nadciągały legiony rzymskie, wyprowadzili się z Jerozolimy. Spotkanie z Jezusem jako Prorokiem jest ważne, gdy podejmujemy decyzje życiowe. On zna nasze jutro. Planowanie pracy zawodowej, wykształcenie, decyzje co do małżeństwa, należy omówić z Jezusem. Podobnie jest z przyjmowaniem doświadczeń życiowych, takich jak poważna choroba, zgoda na kalectwo własne lub bliskich, nagła śmierć, wyjazdy poza granice Ojczyzny w poszukiwaniu pracy i pieniędzy. Jezus widzi nasze jutro, jest ono w Jego dłoniach. Tym się różni człowiek wierzący w Niego od innych, że swoje jutro ustala z Jezusem. Niewierzący planuje sam i przekreślenie swoich planów traktuje jako tragedię. Jezus jako Prorok zapowiadał swoją klęskę na Golgocie, ucząc nas, że jeśli pełnimy wolę Ojca, a nie swoją, to nawet nasze klęski mogą być wykorzystane dla wielkiego dobra innych. Planowanie swego życia z Jezusem wypełnia serce pokojem, bo jeśli jesteśmy gotowi pełnić wolę Ojca, zawsze uczestniczymy w realizacji Jego programów, nastawionych na ubogacenie wielu. Trzeba zatrzymać się nad wszystkimi prorockimi wypowiedziami Jezusa, które dotyczą końca świata. Szczególnie dokładnie należy zatrzymać się nad bolesnymi znakami, które poprzedzą ten koniec. Jest on również ściśle związany z powtórnym przyjściem Jezusa na ziemię. Dlatego wierzący słowom Jezusa powitają Go z wielką radością. Wszystkich innych sparaliżuje strach z powodu odpowiedzialności za to, co mówili i co czynili na ziemi. Prorok przypomni, że wszystko zapowiedział i nikt nie może się wymówić, że nie wiedział. Zrozumie wówczas, że nie chciał wiedzieć. Realizm życia codziennego z Jezusem jako Prorokiem pozwala na spokojne spojrzenie w jutro swoje i bliskich.