Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (46)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Wierzymy w słowa św. Jana: „Bóg jest miłością” (1 J 4,8). W tym zdaniu streszczają się wszystkie prawdy objawione: o Bogu, o godności i powołaniu człowieka, o Kościele, o świecie materialnym. Często uświadamiamy sobie prawdę o przemijaniu i życiu wiecznym. Pamiętajmy codziennie, szczególnie w listopadzie, o modlitwie za zmarłych. Ta modlitwa jest wyrazem wdzięczności za naszych przodków, za bliskich zmarłych. W modlitwie za tych, którzy przeszli do wieczności, wyraża się nasza wiara w wieczność, w niebo, do którego idziemy. Modlitwa za zmarłych jest ważna w wychowaniu dzieci. Od najmłodszych lat trzeba dzieciom przekazywać naukę o wieczności. Gdy ktoś z rodziny czy znajomych umrze, mówmy dzieciom, że żyje w Bogu. Pan Jezus umierając na krzyżu powiedział łotrowi, który żałował za swe grzechy: „Dziś będziesz ze Mną w raju” (Łk 23,43). Przyszedł na świat, umarł i zmartwychwstał, aby nam niebo otworzyć. Rzeczywistość nieba przybliżał nam w przypowieściach. Uczył, że „w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić… Gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi” (Łk 20,36). Święty Paweł Apostoł pisze: „Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze” (2 Tes 2,16–17). W różnych sytuacjach potrzebujemy pociechy i nadziei, ale szczególnie wtedy, gdy umiera ktoś bliski, gdy odchodzi nagle, w młodym wieku. Wiara pociesza nas, gdy o sobie się dowiadujemy, że stan naszego zdrowia się pogorszył, choroba jest nieuleczalna i trzeba się przygotować na odejście z tego świata. „Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego” – pisze św. Paweł (2 Tes 3,3), ale czytamy też w tym samym Liście: „Módlcie się … aby słowo Pańskie rozszerzało się … albowiem nie wszyscy mają wiarę” (2 Tes 3,1–2). Wracajmy do słów Pana Jezusa: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (J 11,25–26). „Prawda daje wierzącemu pokorę, bo on wie, że to nie my posiadamy prawdę, ale to ona bierze nas w posiadanie” (Lumen fidei, 34).
Propozycja postanowienia
Codziennie będę modlił się za zmarłych (także wtedy, gdy usłyszę, że ktoś zginął).