Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Tydzień liturgiczny

TRZYDZIESTY DRUGI TYDZIEŃ ZWYKŁY 11–16 XI 2013

Poniedziałek
Mdr 1,1–7; Łk 17,1–6
Słowo Boże: Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną, nie zamieszka w ciele zaprzedanym grzechowi. Święty Duch karności ujdzie przed obłudą, usunie się od niemądrych myśli, wypłoszy Go nadejście nieprawości. Jeden z zasadniczych błędów współczesności polega na niezrozumieniu, czym jest mądrość. Utożsamiona z wiedzą, inteligencją, obrotnością czy też zdolnościami organizacyjnymi, została oderwana od swego korzenia. Korzeniem mądrości jest bowiem prawe życie, według wysokich standardów etycznych. Umiejętności techniczne pozbawione wymiaru moralnego stają się wręcz niebezpieczne.
Modlitwa dnia: Boże, Ty z ostałeś uwielbiony przez życie i przez śmierć świętego Marcina, biskupa, odnów w naszych sercach cuda Twojej łaski, aby ani śmierć, ani życie nie mogły nas odłączyć od Ciebie.
Wtorek
Mdr 2,23–3,9; Łk 17,7–10
Słowo Boże: A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Słowo Boże głupotą nazywa przekonanie, iż wraz ze śmiercią wszystko się kończy. Chodzi o styl życia uwidoczniający się w postępowaniu ludzi deklarujących wiarę, a w codzienności posługujących się dobrami doczesnymi – bez liczenia się z ostateczną przyszłością, z życiem wiecznym. Mimo wyznawanej wiary zbyt często pozostajemy więźniami trosk doczesnych. I to jest głupota.
Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, wzbudź w swoim Kościele Ducha, którym napełniony święty Jozafat dał swoje życie za owce, abyśmy przez jego wstawiennictwo umocnieni tym Duchem, nie wahali się oddać swojego życia za braci.
Środa
Mdr 6,1–11; Łk 17,11–19
Słowo Boże: Nakłońcie ucha, wy, co nad wieloma panujecie i chlubicie się mnogością narodów, bo od Pana otrzymaliście władzę, od Najwyższego panowanie: On zbada uczynki wasze i zamysły wasze rozsądzi… Jak przekonać rządzących, że ich zadaniem jest uczciwa służba? Tam, gdzie władzę otrzymuje się poprzez wybory, wystarczy zrobić dobre wrażenie. Jednak nikt nie uniknie tej instancji, jaką jest sąd Boży. Stwórca na pewno upomni się, pytając kiedyś: co zrobiłeś z władzą, którą otrzymałeś? I postawi to pytanie nie tylko ministrom, posłom czy prezesom… To pytanie usłyszy każdy.
Modlitwa dnia: Boże, Ty u święciłeś początki wiary w narodzie polskim krwią świętych męczenników Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy naśladując Męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem.
Czwartek
Mdr 7,22–8,1; Łk 17,20–25
Słowo Boże: Mądrość jest tchnieniem mocy Bożej i przeczystym wypływem chwały Wszechmocnego, dlatego nic skażonego do niej nie przylgnie. Jest odblaskiem wieczystej światłości, zwierciadłem bez skazy działania Boga, obrazem Jego dobroci. Jak wspaniała jest mądrość. Gdy nad nią medytujemy, za każdym razem odsłania coraz to inne oblicze, ukazujące swą nieprzeniknioną głębię. Jest czystością umysłu i serca, jest bezinteresownym poszukiwaniem piękna. Jej kształtem jest także dobroć. Bóg prowadzony mądrością stworzył cały świat – bo mądrość jest twórcza. W mądrości jest prawdziwa moc – nic się jej nie oprze.
Modlitwa dnia: Wszechmogący i miłosierny Boże, oddal od nas łaskawie wszelkie przeciwności, abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała, mogli swobodnie pełnić Twoją służbę.
Piątek
Mdr 13,1–9; Łk 26,17–37
Słowo Boże: Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy, lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła (…) uznali za bóstwa. Odpoczynek w świecie oddalonym od zgiełku, to również oddech dla umysłu i duszy, które tracą naturalną wrażliwość na obecność Boga. Gdy mamy do czynienia z dziełami przetworzonymi przez ludzkie ręce, zapominamy o Stwórcy. Spojrzenie na czyste dzieło natury, wniknięcie w jego potęgę, piękno i precyzję otwiera oczy na Boga. To wspaniały sposób na odbudowywanie swej duchowej wrażliwości.
Modlitwa dnia: Boże, Ty sprawiłeś, że święty Albert stał się wielkim dzięki umiejętnemu godzeniu ludzkiej mądrości z wiarą objawioną; daj, abyśmy w szkole takiego mistrza, przez postęp wiedzy doszli do głębszego poznania i miłowania Ciebie.
Sobota
Mdr 18,14–16; 19,6–9; Łk 18,1–8
Słowo Boże: Suchy ląd wynurzał się z wody poprzednio stojącej: droga otwarta z Morza Czerwonego i pole zielone – z burzliwej głębiny. Przeszli tędy wszyscy, których chroniła Twa ręka, ujrzawszy cuda godne podziwu. Autor natchniony po latach wyraźniej widzi cudowne działanie Boga. Często jest bowiem tak, że gdy coś ważnego się dzieje, nie rozpoznajemy do końca rangi zdarzenia. Wydarzenia o największym znaczeniu dopiero z czasem odsłaniają swoją wielkość. Trzeba spoglądać na swoje życie perspektywicznie, bo wówczas możemy wyraźniej zobaczyć te chwile, w których Bóg bez cienia wątpliwości nas prowadził.
Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, okaż pomoc Twojemu ludowi, aby oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie, Matce Miłosierdzia, przez Jej wstawiennictwo uzyskał Twoje miłosierdzie.