Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Droga do nieba jest otwarta

Spotkanie ze zmarłymi, spotkanie ze śmiercią jest lekcją życia. Jest głębszym spojrzeniem na to wszystko, co się wydarza na co dzień, a co będzie miało konsekwencje, ciąg dalszy: nagrodę lub wyrównanie, niekiedy kosztowne, w życiu wiecznym. Proszę najusilniej, niech te dni, które są przed nami, pomogą przypomnieć sobie daty śmierci ojca, matki, dziadków. To pierwsza weryfikacja wiary w Świętych Obcowanie. Czy pamiętamy dzień ich odejścia, czy modlimy się za nich, czy składamy za nich ofiarę dla biednych, czy prosimy o Mszę św. i modlitwę za nich? Uroczystość Wszystkich Świętych zaprasza nas do refleksji nad prawdą o świętych obcowaniu. Skoro tylu świętych osiągnęło zbawienie, to i dla nas otwarta jest droga do nieba (…). Święci, którzy przebywają z Panem Bogiem, budzą naszą wiarę w rzeczywistość przyszłego życia i przypominają o możliwościach osiągnięcia go w najpiękniejszy sposób, poprzez pełny rozwój człowieczeństwa. Świętość jest bowiem harmonią natury i łaski. Taki rozwój jest możliwy, jeśli człowiek postawi Pana Boga na pierwszym miejscu w swoim myśleniu i postępowaniu.

Przemyśl, 2 XI 2013 r.