Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Wolność to poszanowanie drugiego

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Patrząc dziś na dzieje naszej Ojczyzny, trzeba przypomnieć, że wolność i niezależność jest trudnym darem, o który trzeba nieustannie walczyć. Wolność opiera się na poszanowaniu drugiego człowieka, jego sposobu myślenia i odczuwania. Odzyskanie prawa samostanowienia oraz poszerzenie swobód politycznych i ekonomicznych nie wystarcza dla odbudowy narodowej i obywatelskiej jedności. Czyż nie można powiedzieć – za bł. Janem Pawłem II – że po upadku jednego muru, tego widzialnego, powstał inny mur, niewidzialny, który nadal dzieli naszą Ojczyznę na tych, którzy mają wszelkie możliwości materialne i polityczne, i na tych, którzy nie mogą wyrażać swoich myśli i poglądów na temat przyszłości Polski, polskiej szkoły, polskich zakładów i przedsiębiorstw. Bracia i siostry, mam wrażenie, że mur dzielący dziś Polskę przebiega przez nasze serca, nasze rodziny. Jest on zbudowany z lęku i agresji, z braku zrozumienia dla ludzi o innym sposobie myślenia i widzenia przyszłości. Jest on zbudowany z osłabienia wrażliwości na wartość życia ludzkiego i godność każdego człowieka od narodzenia do naturalnej śmierci.

Fragment homilii wygłoszonej w Święto Niepodległości Polski, Katedra Wawelska, 11 XI 2013 r.