Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

Jezu wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa

NIEDZIELA: 2 Sm 5,1–3; Kol 1,12–20; Łk 23,35–43

Peter Paul Rubens, Przebicie boku Jezusa, ok. 1620, olej na płótnie, Antwerpia, Musee Royal de Beaux-Arts

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: „To jest król żydowski”. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.
Rozważanie
Czy może być większa klęska, niż krzyż: zlekceważona dobroć, wyszydzona bezinteresowność, odrzucona miłość! Wyszydzony Syn Boży. A jednak to najbardziej bolesne uderzenie zła nie zniszczyło Miłości. Przeciwnie, panowanie miłości i jej ostateczne zwycięstwo objawiło się w prostych słowach obietnicy: „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”. I człowiek uwierzył obietnicy – uwierzył miłości, zwyciężył, choć była to ostatnia chwila jego życia. Bo tylko ten, kto uwierzy Miłości, jest w stanie ocalić siebie. I innych także.

rs